Språk/Language

Kontakt

Jane Hjelmqvist
Hållbarhetsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-851 97
jane.hjelmqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Per Sjöström
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

011-15 16 44
energiradgivningen@norrkoping.se