Finspångs kommun

Språk/Language

Energi och klimatmål

Kommunens målsättningar för energi- och klimat­arbetet definieras i energi­planen som antogs 2015. Energiplanen ritar upp en strategi för åtgärder under perioden 2015-2018 som ska leda till minskad klimat­påverkan. Alla åtgärder görs med fokus på att bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Målsättningar i energiplanen

  • 40 procent lägre koldioxidutsläpp 2020 än 1990, i kommunens geografiska område.
  • 50 procent förnybart bränsle i värmeproduktion och transporter inom kommunens geografiska område år 2020.
  • 20 procent mer effektiv energianvändning inom kommunens geografiska område 2020 än 2008.
  • Förnybar elproduktion som motsvarar 5 procent av elanvändningen inom kommunens geografiska område år 2020.
  • Inga fossila bränslen i kommunens eller de kommunala bolagens energianvändning år 2025.
  • 20 procent mer effektiv användning av energi i kommunens lokaler och fordon 2020 än 2008.

Åtgärder

För att nå energi- och klimatmålen arbetar kommunen både med sin egen energianvändning och med åtgärder som kan minska klimatpåverkan i det geografiska området. Inom kommunen arbetar vi exempelvis med att öka andelen förnybara drivmedel i kommunens bilar och att installera solceller för elproduktion på kommunens fastigheter. Andra åtgärder är exempelvis att utreda möjligheter att tillvarata spillvärme från kommunens industrier, och att utreda förutsättningarna för att etablera vindkraft inom kommunens gränser.

Energi- och klimatrådgivning

För att kunna nå målen för kommunens geografiska område arbetar kommunen utåtriktat, med hushåll, företag, fastighetsägare och föreningar. Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som bor eller är verksam i kommunen, och som vill få tips och råd om hur du kan spara energi och bli mer klimatsmart.

Kontakt

Henrik Widgren
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid: Måndag-Fredag 9.00-14.30

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång