Finspångs kommun

Språk/Language

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växt­husgaser.

Finspångs kommun har antagit två av Fossilfritt Sveriges fem utmaningar: transportutmaningen och solutmaningen.

Transportutmaningens mål är att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Solutmaningens innebär att man har målsättning att senast år 2020 ha installerat solceller och producerar egen solel.

Kontakt

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång