Språk/Language

Spara energi

Både miljön och ekonomin vinner på att du sparar energi. Genom små och enkla åtgärder kan du spara energi både i hushållen och inom företag, fastigheter och föreningar.

Tio enkla tips för hushåll

 • Släck ljuset när det inte behövs.
 • Sänk inomhustemperaturen 1°C – det minskar uppvärmningskostnaden med fem procent.
 • Byt till snålspolande munstycke i duschen.
 • Dra ur laddare till mobil och dator när de inte används, så använder de inte el i onödan.
 • Ställ in rätt temperatur på kyl (+5°C) och frys (-18°C).
 • Tvätta i 40°C istället för 60°C, om du har möjlighet – det minskar energiåtgången med 50 procent.
 • Använd diskmaskin – att handdiska kräver tre gånger mer energi.
 • Koka upp vatten i vattenkokare istället för på spisen.
 • Använd lock på kastrullerna när du lagar mat.
 • Kolla på energimärkningen när du köper nya vitvaror eller hemelektronik.

Mer information om hur du kan spara energi i hemmet finns på Energimyndighetens webbplats. Där finns även oberoende tester av olika hushållsapparater och deras energiprestanda.

Tips för företag, fastighetsägare och föreningar

För dig som har företag eller fastigheter finns mycket råd och stöd att få, genom energi- och klimatrådgivningen, Energikontoret Östra Götaland, Energimyndigheten eller Energiriket. Du kan exempelvis ansöka om stöd för att göra en energikartläggning, som visar var du kan göra besparingar, eller gå med i nätverk för energieffektivisering.

Några tips på vägen:

 • Se till att värme-, kyl- och ventilationssystem är rätt inställda. Det är inte ovanligt att värma och kyla lokaler samtidigt, men väldigt onödigt.
 • Se över styrningen av ventilationen i lokaler. Ofta behöver man bara ventilera då det bedrivs verksamhet i lokalerna, och kan spara pengar på att exempelvis stänga av ventilationen nattetid.
 • Se över belysningen. Finns det möjlighet att installera närvarosensorer i exempelvis trapphus, som tänder belysning bara vid behov?
 • Är det dags att renovera? Ta tillfället i akt att samtidigt energieffektivisera!

Energi- och klimatrådgivning

Välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning för tips om hur du kan minska din energianvändning och bli mer klimatsmart. Rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som bor eller är verksam i kommunen. Energi- och klimat­rådgivningen vänder sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och andra organisationer.

Finspångs kommuns energi- och klimatrådgivning delfinansieras av Energimyndigheten.

Från rådgivaren kan du få information om bland annat:

 • Värmesystem
 • Solenergi
 • Energieffektivt byggande
 • Elanvändning
 • Fönsterbyte
 • Tilläggsisolering
 • Ventilation
 • Belysning
 • Aktuella bidrag, stöd och energideklarationer

Kontakt

Maria Fagerberg
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid Måndag: 13-17 och torsdag 9-12

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång