Finspångs kommun

Språk/Language

Spara energi

Både miljön och ekonomin vinner på att du sparar energi. Genom små och enkla åtgärder kan du spara energi både i hushållen och inom företag, fastighet och föreningar. Du kan alltid kontakta energi- och klimatrådgivaren för mer information eller hjälp att hitta energisparande lösningar för ditt hem.

 • Släck ljuset där det inte behövs.
 • Sänk inomhustemperaturen med 1°C, det minskar uppvärmningskostnaden med ungefär 5 procent.
 • Byt till snålspolande munstycke i duschen.
 • Dra ur laddare till mobil och dator när de inte används, stäng av apparater som TV och liknande så de inte står i stand-by läge, de förbrukar då nämligen energi i onödan, dessutom innebär det en ökad brandrisk att lämna laddare i uttag.
 • Ställ in rätt temperatur o kyl (+5°C) och frys (-18°C). Ställ inte in varm mat i kyl eller frys då det medför att kylen/frysen får jobba extra för att hålla kylan. Låt maten svalna, gärna utomhus vid kall säsong, innan den ställs in i kylen/frysen.
 • Tvätta i 40°C istället för 60°C om du har möjlighet - det minskar energiåtgången med 50 procent. Ladda maskinen full och använd ECO program om maskinen har något. Torka tvätten utomhus när det är säsong för det eller hängtorka inomhus om möjligt, undvik att använda torktumlare eller torkskåp.
 • Använd diskmaskinen eftersom handdisk kräver ungefär tre gånger mer energi. Fyll upp maskinen och använd ECO program om maskinen har något.
 • För att koka upp vatten är vattenkokare eller induktionshäll två energimässigt bra alternativ.
 • Använd lock på kastrullerna när du lagar mat.
 • Kolla på energimärkningen när du köper nya vitvaror eller hemelektronik. Du har väl inte missat att det med start 1 mars 2021 och framåt successivt införs en förnyad energimärkning.

Mer information om hur du kan spara energi i hemmet finns på energimyndighetens webbplats. Där finns även oberoende tester av olika hushållsapparater och deras energiprestanda.

För dig som har företag eller fastigheter finns mycket råd och stöd att få genom energi- och klimatrådgivningen, Energikontoret Östergötland eller Energimyndigheten. Du kan till exempel ansöka om stöd för att göra en energikartläggning som kan hjälpa dig att identifiera energisparmöjligheter.

Några tips på vägen:

 • Se till att värme-, kyl- och ventilationssystem är rätt inställda. Värm och kyl inte lokalerna samtidigt!
 • Ta tillvara spillvärme från processer som genererar värme.
 • Se över styrning av ventilationen, om möjligt stäng av ventilationen då verksamheten inte är igång till exempel nattetid.
 • Se över belysningen. Kan ni installera närvarostyrning i trapphus, toaletter mm som tänder bara vid behov? Fyller belysningen sin funktion eller är den placerad så den skyms av möbler eller liknande? För utomhusbelysning finns både möjlighet till närvarostyrning och skymningsstyrning för att effektivisera belysningen.
 • Täck inte värmekällor genom att exempelvis ställa möbler/maskiner i vägen så att värmespridning i rummet hindras.
 • Kontrollera regelbundet tryckluftssystem för att identifiera läckage, en läckande tryckluftsslang kostar mycket energi.
 • Vid renovering se över möjligheterna till energieffektivisering.
 • Kolla energimärkning vid inköp av ny utrustning som har energimärkning, alternativt ta reda på energiförbrukning och jämföra olika produkter innan köp för att hitta den mest energieffektiva.
 • Använd elektriska maskiner framför tryckluftsdrivna, de är mer energieffektiva.
 • Låt inte laddare sitta i uttaget när du går för dagen, förbrukning av energi fortsätter efter att produkten är fulladdad. Använd tex en timer för att begränsa förbrukningen om dina maskiner behöver laddas efter dagens slut.

Kontakt

Henrik Widgren
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid: Måndag-Fredag 9.00-14.30