Finspångs kommun

Språk/Language

Solenergi

Solen är en förnybar energikälla som kan användas för att producera el och värme – ofta mer än man tror. Ett vanligt svenskt villatak tar emot cirka fem gånger mer energi, i form av solinstrålning, än hushållets totala energi­användning under ett år! Privatpersoner och företag kan utnyttja solenergin genom att installera solceller som producerar el eller solfångare som ger värme och varmvatten.

Solceller på tegeltak med blå himmel bakom.

Solel

Med solceller på taket, väggen eller tomten kan du producera egen el då solen skiner. Det vanligaste är att sätta solcellspanelerna på taket, men det finns även lösningar för att sätta dem på vägg eller på stativ på marken. Tumregler är att 1 kW effekt kräver en yta på 7 m², och att 1 kW installerade solceller ger en produktion på 800-1000 kWh/år. Hur mycket solcellerna producerar beror på vilket väderstreck de placeras i och vilken lutning de har. Det är viktigt att undvika skuggning på solcells­panelerna!

Solvärme

Solfångare omvandlar solens strålar till värme. Den vanligaste typen kallas plana solfångare, och består av en plan låda med isolerad botten och en täckskiva av glas eller plast. Värmen tas upp av en cirkulerande vätska, som sedan används för att värma vatten. Det finns även vakuumsolfångare, där den värmebärande vätskan cirkulerar i glasrör som isoleras av vakuum. Varmvattnet som produceras lagras med fördel i en ackumulatortank.Solfångare kan täcka ett hushålls behov av tappvarmvatten under perioden april till oktober. För uppvärmning och tappvarmvatten året runt behöver solfångarna alltså kombineras med en annan värmekälla, till exempel en pelletspanna. Att kombinera solfångare med ved- eller pelletspanna är extra fördelaktigt eftersom pannan har låg verkningsgrad på sommaren, då solfångarna producerar som mest värme. En solfångaranläggning för ett hushåll kräver en yta på 10-15 m².

Kostnadsfria bygglov för solenergi

I vissa fall behövs bygglov för solceller och solfångare, men det är kostnadsfritt. Kontakta kommunens bygglovhandläggare för att få veta om bygglov krävs på din fastighet.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning för råd om solel och solvärme. Rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som bor eller är verksam i kommunen. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, företag, bostadsrätts­föreningar, idrottsföreningar och andra organisationer. Finspångs kommuns energi- och klimatrådgivning delfinansieras av Energimyndigheten.

Kontakt

Henrik Widgren
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid: Måndag-Fredag 9.00-14.30