Finspångs kommun

Språk/Language

Jobba som heltidsbrandman

Dagens brandman är mycket mer än vad den var förr. Förutom att ha fysiken för att klara av det klassiska brandmannayrket ska du även ha psyket för att möta folk som har mist hoppet, lugnet för att se lösningen i ett problem och snabbt kunna förmedla den samtidigt som du ska vara expert på samarbete.

Därför ser vi nyttan av bredd på både personal och olika kunskapsområden. Jobbar du på Finspångs Räddningstjänst så finns det många ansvarsområden där alla får vara delaktiga i olika processer.

Vi har både dagtidspersonal och personal som rullar på skiftschema. Vi börjar kl. 7.00 med att gå igenom vår skyddsutrustning, våra bilar och passar på att checka av varandra hur vi mår. De som har uppdrag utöver utryckningsstyrkan förbereder det som är planerat för dagen och påbörjar ganska snabbt sina uppdrag. Det kan vara tillsyn, extern utbildning eller förberedelse av övning m.m. Vi har ett väldigt varierande schema och tack vare att organisationen är relativt liten så finns stor möjlighet att påverka. Det kan vara att utveckla stationens utemiljö med utegym eller kanske svetsa något klurigt till en framtida övning. Redigera filmer för sociala medier och utbildning eller kanske vara delaktig i framtida ombyggnation av en brandbil. Jobbar man i Finspångs Räddningstjänst kan man räkna med att utvecklas på många plan.

Vi övar strukturerat och regelbundet med stor lyhördhet för nya metoder, för att vara förberedda på allt från trafikolyckor till rökdykning, vattenlivräddning, kemolyckor m.m. Alla typer av olyckor man kan tänkas ställas inför övas med jämna mellanrum.

Vi har schemalagd träningstid på eftermiddagen som vi ofta lägger i vårt eget gym, men det finns även möjligheter att träna på andra platser i kommunen.

Utbildning

För att arbeta som heltidsbrandman i Finspång strävar vi efter att man ska ha genomgått den 2-åriga utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) hos Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) . Den finns både på distans och platsbunden.

Kom in och prata med oss

För att kunna ansöka till utbildningen så krävs det att du är fullt frisk och har körkort, utöver det så görs ett rullbandstest och ett simtest.
Kontakta oss och boka tid om du vill utföra rullbandstestet.

  • Rullbandstestet är en typ av konditionstest. Intyg på genomfört rullbandstest måste skickas med din ansökan.
  • Simkunnigheten bekräftas genom ett intyg som ska skickas med din ansökan. Kontakta simhallen så kan de hjälpa dig med intyg.
  • Körkort för personbil. Du behöver ha körkort för personbil, B-körkort. Kopia på körkort ska skickas med din ansökan.
  • Fullt frisk. En del i utbildningen Skydd mot olyckor innebär rök- och kemdykning vilket ställer krav på den sökandes hälsa. Exempel på sjukdomar som gör att man inte är lämplig är bland annat insulinbehandlad diabetes, lungsjukdomar, astma, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykiska funktionshinder.
Övning för nya deltidsbrandmän 24 oktober 2018.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång

Kontakt för simtest

Arena Grosvad Actic

085-192 11 00
kundsupport@actic.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 Finspång