Finspångs kommun

Språk/Language

Teamet som löser bemanningen

Katrin, Caroline och Monica arbetar tillsammans som ett team med schemaläggningen för enheterna inom social omsorg. Just nu står de i startgroparna för bemanningsprojektet.

Bild på Monica Nyberg, Katrin Bergling och Caroline Johnsson-Markström.

Monica Nyberg, Katrin Bergling och Caroline Johnsson-Markström samarbetar kring schemaläggningen inom social omsorg.

Sambemanning - en viktig byggsten i projektet

En betydande del av projektet fokuserar på sambemanning, där medarbetare stöttar varandra på olika enheter vid vakanser som exempelvis semestrar, utbildningar och annan planerad frånvaro.

- Sambemanningen är en viktig del för att vi ska kunna möta framtida bemanningsutmaningar, säger Katrin.

I den närmaste framtiden förväntas det bli mer utmanande att bemanna enheterna, då behovet ökar, samtidigt som personer med rätt kompetens för arbetet inte ökar i samma takt. I dagsläget arbetar teamet med sambemanning i specifika områden. På sikt hoppas de kunna jobba med sambemanning över hela kommunen. En inventering har även gjorts, där medarbetare fick ange vilka andra enheter de kan tänka sig att arbeta på.

- Vi jobbar med att fånga upp de medarbetarna som vill och kan tänka sig att hjälpa till på andra boenden vid behov. Vi tycker att det är viktigt att våra medarbetare har möjlighet att byta enhet eller arbeta mer flexibelt mellan enheterna om det är något man önskar, säger Caroline.

Med målet att skapa bra förutsättningar

Katrine, Caroline och Monica arbetar med flera aspekter av bemanningsprojektet. De strävar efter att skapa bra och effektiva scheman, för att ge de bästa förutsättningarna för medarbetarna att ge brukare högkvalitativ omsorg.

- Det är positivt att vi kan jobba med att lägga scheman på det här sättet, så att medarbetarna ute på våra boenden kan fokusera på att ta hand om brukarna på bästa sätt, säger Caroline.

Hållbara och långsiktiga förändringar

Teamet genomför stegvisa förändringar för att effektivisera och använda resurserna på bästa sätt. Förändringarna behöver vara hållbara och fungerande året runt.

- Det är viktigt att ha en långsiktig strategi. Vi ser fram emot att se de positiva effekterna av projektet där bland annat sambemanning kan lösa många utmaningar och minska behovet av att boka vikarier, avslutar Monica.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång