Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Studiedagen – en värdefull dag för förskolan

Fyra dagar per läsår är förskolan stängd för studiedag. Under dagen får personalen tid att planera förskolans utbildning. Syftet är att kunna ge varje barn möjlighet att utvecklas på bästa sätt, utifrån sina förutsättningar.

Stor variation

Vad som står på schemat en studiedag kan variera beroende på var i läsåret man befinner sig, hur behovet ser ut i barngruppen och vad personalen känner att de behöver lära sig. Mattias Appelqvist, rektor på Lillängens förskola menar att studiedagen har ett viktigt syfte:

- Under studiedagen fokuserar vi på att utveckla utbildningen, och det är viktigt både för barnen och personalen.

Tid för planering, utvärdering och utveckling

Under studiedagarna planeras undervisningen utifrån målen i läroplanen. Eftersom läroplanen är teoretisk behöver förskolelärarna komma fram till hur målen ska göras om till praktik.

- Det kan exempelvis handla om hur man jobbar med språk och kommunikation. Då planeras olika sätt att jobba praktiskt med ämnet i barngruppen, säger Mattias.

Personalen behöver känna att de har rätt kunskap, och lär sig nytt, för att kunna ge barnen bra undervisning. Vissa studiedagar ägnas åt ett läroämne eller en ny funktion inom förskolan. Senaste temat för dagen var systemet Schoolsoft, som används för att informera vårdnadshavare om vad som händer på förskolan. Då fick personalen bland annat gå på föreläsning.

Mattias Appelqvist, Rektor på Lillängens förskola.

Skapar gemenskap hos personalen

Studiedagen är en dag då alla i personalgruppen har möjlighet att träffas för att diskutera arbetet. Studiedagens syfte är också att skapa gemenskap i arbetsgruppen, och för att stämma av att man har samma syn i olika frågor.

- Alla behöver jobba mot samma mål, för att vi ska kunna ge en utbildning av god kvalitet, avslutar Mattias.

Relaterad information

Kontakt

Eva Svensson
Verksamhetschef - Förskola, grundskola F-6
Sektor utbildning

0122-854 37
eva.svensson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång