Finspångs kommun

Språk/Language

Läsårstider

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt när det är lov och studiedagar för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Finspångs kommun.

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolerektor på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2024/2025:

  • 16 augusti 2024
  • 16 oktober 2024
  • 7 januari 2025
  • 9 juni 2025

Höstterminen 2024

Höstterminen startar måndag 19 augusti.
Höstterminen slutar fredag 20 december.
Planeringsdagar för fritidshem 16 augusti och 18 november (fritidshemmen är stängda)

Lov- och studiedagar i grundskolan höstterminen 2024
Torsdag 3 oktober (studiedag)
Måndag 28 oktober - fredag 1 november (höstlov)
Måndag 18 november (studiedag)

Vårterminen 2025

Vårterminen startar onsdag 8 januari.
Vårterminen slutar fredag 13 juni.
Planeringsdagar för fritidshem 7 januari och 16 juni (fritidshemmen är stängda)

Lov- och studiedagar i grundskolan vårterminen 2025
Måndag 17 februari - fredag 21 februari (sportlov)
Onsdag 5 mars (studiedag)
Måndag 14 april - fredag 18 april (påsklov)
Måndag 21 april (röd dag)
Torsdag 1 maj (röd dag)
Fredag 2 maj (lovdag)
Tisdag 20 maj (studiedag)
Torsdag 29 maj (röd dag)
Fredag 30 maj (lovdag)
Fredag 6 juni (röd dag)

Höstterminen 2024

Höstterminen startar måndag 19 augusti.
Höstterminen slutar fredag 20 december.

Lov- och studiedagar i gymnasiet höstterminen 2024
Torsdag 3 oktober och fredag 4 oktober (studiedag)
Måndag 28 oktober - fredag 1 november (höstlov)

Vårterminen 2025

Vårterminen startar tisdag 7 januari.
Vårterminen slutar fredag 13 juni.

Lov- och studiedagar i gymnasiet vårterminen 2025
Tisdag 7 januari (studiedag)
Måndag 17 februari - fredag 21 februari (sportlov)
Måndag 17 mars och tisdag 18 mars (studiedag)
Måndag 14 april - fredag 18 april (påsklov)
Måndag 21 april (röd dag)
Torsdag 1 maj (röd dag)
Fredag 2 maj (lovdag)
Torsdag 29 maj (röd dag)
Fredag 30 maj (lov dag)
Fredag 6 juni (röd dag)

Kontakt

Eva Svensson
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122 854 37
eva.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång