Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Information om våra kultur­miljöer blir mer tillgänglig

2015 antog Finspångs kommunfullmäktige kulturmiljö­programmet ”Den svenska industrins vagga”. Programmet har nu digitaliserats och är till­gängligt för alla utan kostnad.

Smedbostad vid Häfla hammarsmedja.

-Tanken med kulturmiljöprogrammet är att sprida kunskap om bebyggelsen och dess kultur­historiska värden. Vi vill ta vara på kulturarvet som en positiv resurs och det kan vi göra genom att invånare, företag, tjänstepersoner och politiker har en bra kunskap. Programmet är ett bra arbetsredskap för att kunna ta hänsyn till kulturmiljövärdena när vi planerar och bygger i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson.

Från skrift till digitalt

Kulturmiljöprogrammet har tidigare funnits i form av en skrift på 300 sidor som kommunen har sålt.

-Vi har haft slut på den tryckta skriften ganska länge och vi vet att det finns ett ständigt intresse av det här området. Förfrågningar om skriften kommer från så väl invånare som andra utanför kommunen. Då ett nytryck skulle bli relativt dyrt och vi gärna vill göra innehållet mer tillgängligt har vi istället gjort en digital version, berättar utvecklingsstrateg Lina Alm som jobbat med projektet.

I den digitala versionen som nås här på webbplatsen finns förutom texter och bilder även olika pedagogiska kartlager som går att tända och släcka för att se olika miljöer. Det går exempelvis att se fornlämningar, kyrkor, vägar, broar och hela miljöer som betraktas som riksintresse.

Digitaliserat kulturarv

På kommunens webbplats finns nu även de kulturmiljöinventeringar som gjordes på 1970-talet tillgängliga som pdf-filer, 1700 digitaliserade historiska bilder och filmer från kommun­arkivet samt artiklar om kommunens historia. Digitalisering av material pågår kontinuerligt och mycket görs tillgängligt via webbplatsen.

Kommunarkivet bevarar för framtiden

-Att bevara och tillgängliggöra vårt kulturarv känns viktigt och vårt kommunarkiv en bra resurs. Den som har gamla bilder, filmer och dokument från vår kommun får gärna lämna in det till kommunarkivet så det kan bevaras för framtida generationer, avslutar Ulrika Jeansson.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång