Finspångs kommun

Språk/Language

Arkiv

I Finspångs centrala kommunarkiv i kommunhuset slutförvaras, vårdas och förtecknas de kommunala förvaltningarnas arkivmaterial som ska bevaras för framtiden. I arkivets uppdrag ingår även att utöva tillsyn samt att ge god rådgivning i arkivfrågor och att ge stöd i dokumenthantering.

Vi har även handlingar från tidigare kommuner som nu har upphört; kommuner som bildades i samband med 1862 års kommunreform. De kommuner det rör sig om är:

  • Hällestad (1863-1970)
  • Skedevi (1863-1951)
  • Regna (1863-1951)
  • Hävla (1952-1970) - Regna och Skedevi bildade tillsammans Hävla kommun.
  • Risinge (1863-1941)
  • Finspångs köping (1942-1970) - Risinge fick 1942 köpingsrättigheter och valde då att anta namnet Finspångs köping.

Vid kommunalreformen 1971 slås Hävla och Hällestad kommuner samt Finspångs köping ihop och bildar Finspångs kommun.

Arkivhandlingar från 1800-talets mitt

De äldsta arkivhandlingar som förvaras är från 1800-talets mitt och de yngsta är från åren 2011-2012. Yngre arkivhandlingar förvaras i närarkiv och är fortfarande aktuella i förvaltningens dagliga arbete.

Arkivet består av drygt 1 500 hyllmeter material.

Det mesta av materialet är intressant ur forskningssynpunkt, främst inom områden som: socialhistoria, förvaltningshistoria, medicin, fastigheter och utbildning.

Vi har även över en stor fotosamling över det gamla Finspång. Många historiska bilder finns tillgängliga för allmänheten via Finspångs kommuns mediaportal.

Välkommen att kontakta oss!

Genom den lagstiftning som finns lämnar arkivet ut allmänna handlingar. Det material som efterfrågas mest är skolbetyg och fastighetshandlingar. Men även socialhistoriskt material står högt på listan.

Vi kan hjälpa till med de flesta handlingar som förvaras hos oss. Undantaget är om handlingarna i fråga är underkastade sekretess. Då krävs det en ny sekretessprövning.

Kontakt och besök

Du är välkommen att besöka oss men boka tid innan ditt besök genom att ringa eller skicka e-post, eftersom vi endast har en forskarplats att erbjuda.

Ulla-Karin Karlsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång