Finspångs kommun

Språk/Language

Vaccination mot covid-19 erbjuds till äldre

Torsdag 28 mars klockan 10-15 kommer Region Östergötland till träff­punkten Ankaret i Finspång för att erbjuda drop-in vaccination mot covid-19.

På bildens syns en sjukvårdare som vaccinerar en person.

Under våren 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 till följande grupper:

  • Personer som är 80 år och äldre.
  • Personer som är 65–79 år och har dagliga omsorgsinsatser dvs beslut om personlig omvårdnad, från till exempel hemtjänst, särskilt boende för äldre eller korttidsboende.

Rekommendationen gäller inte för personer som får hjälp med hemtjänster i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor.

Drop-in vaccination på Träffpunkt Ankaret

Vaccinationsinsatsen genomförs av vaccinationskliniken på Region Östergötland och kommer att pågå runtom i länet under våren, från 18 mars till 30 april i år. Torsdag 28 mars kl. 10-15 besöker vaccinationskliniken Träffpunkt Ankaret vid Högby seniorboende. Alla äldre som vill är välkomna för drop-in vaccination.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång