Finspångs kommun

Språk/Language

Tryggt i Finspång enligt trygghetsmätning

Under tisdagen den 2 april presenterades resultatet av polisens trygghetsmätning i Finspång och mätningarna visar ett mycket gott resultat. Finspångsborna känner sig generellt trygga och upplever inga påtagliga problem som är relaterade till brott och otrygghet.

En kvinna räcker fram handen där hon håller i ett rött hjärta.

Syftet med trygghetsmätningar

Mätningen görs för att fånga hur medborgare ser på eventuella problem i sitt närområde, om brottsutsatthet under det senaste året, om oro för att utsättas för brott och om upplevd trygghet.

- Resultatet från mätningen är en viktig del i underlaget för planering och uppföljning av Finspångs trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete säger Helena Wetterhall, utvecklingsstrateg och samordnare för det brottsförebyggande arbetet på Finspångs kommun.

Resultat

- Den senaste mätningen som presenterades tidigare i veckan visar att medborgarna generellt känner sig trygga, förklarar Helena. Det innebär att de flesta Finspångsbor inte har blivit utsatta för något brott och att de känner sig trygga när de rör sig i olika delar av kommunen. Undersökningen visar en hög tillit och sammanhållning i samhället.

- Enligt mätningen är det inte heller någon markant skillnad i upplevelsen av trygghet mellan kvinnor och män vilket annars kan vara vanligt, vilket gör att det här positiva resultatet lyfts lite extra, fortsätter Helena.

Brottsförebyggande arbete

Målet för det brottsförebyggande arbetet är just att förebygga brott, öka tryggheten och stimulera allmänheten till ökat brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang.

- Som medborgare kan en brottsförebyggande insats vara att ta en promenad ute på kvällen. Ansvarsfulla vuxna som vistas ute är brottsförebyggande och stärker tryggheten i ett område. På kommunens webbplats finns fler tips på hur du som privatperson kan bidra, säger Helena.

Ensam är inte stark

Det brottsförebyggande arbetet kan vara svårt förtydligar Helena Wetterhall, det är inte någonting som en person, en enhet eller ens en organisation kan arbeta med isolerat utan det krävs ett samarbete och det krävs att frågorna implementeras i verksamheter och i vardagen.

Finspångs kommun och Polisen samverkar aktivt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom bland annat samverkansavtal och medborgarlöfte.

Dessa avtal och löften baseras på en gemensam lägesbild där medborgarnas erfarenheter och upplevelse av lokalsamhället är en stor kunskapskälla breddar och kompletterar den lokala lägesbilden gällande brott och otrygghet, avslutar Helena.

Relaterad information

Här kan du läsa mera om hur Finspångs kommun arbetar brottsförebyggande

Om mätningen

År 2023 genomfördes trygghetsundersökning av polismyndigheten via Origo Group. En enkät skickades ut till 1000 respondenter varav 592 besvarade enkäten.

Ur ett nationellt perspektiv upplever Finspångs kommuns invånare en högre trygghet och mindre oro för att utsättas för brott.

Kontakt

Helena Wetterhall
Utvecklingsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 83
helena.wetterhall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång