Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Skolbibliotek i hela kommunen

I höst kan alla elever i Finspångs grundskolor se fram emot nya skolbibliotek. Målet med satsningen är att alla elever ska ha lika tillgång till böcker och skolbibliotek, bemannat av skolbibliotekarie, oavsett var man bor i kommunen.

Skolbibliotek på kommunal skola i Finspångs kommun

Mer än bara böcker

Skolbibliotek är som det låter, ett bibliotek på skolområdet. Skolbiblioteket är en viktig del i den pedagogiska verksamheten och uppmuntrar elevernas läsning. För många elever kan biblioteket vara mer än så. Så här säger Ulrika Eriksson, bibliotekspedagog i Finspångs kommun om skolbibliotekets roll:

- Skolbiblioteket är en plats där man får lära sig biblioteksstruktur, som gör det enklare att fortsätta att låna och läsa böcker i vuxenlivet. Det är också en lugn plats, där det är lättare att hitta koncentration.

Ulrika Eriksson, Bibliotekspedagog

Ulrika Eriksson, Bibliotekspedagog i Finspångs kommun.

Lättillgängligt och likvärdigt är målet

Tidigare har biblioteken skiljt sig mycket i kommunens skolor. Flera skolor har inte haft något skolbibliotek, medan andra skolor har haft behov av att se över sina lokaler eller köpa in mer aktuella böcker. Ulrika menar att skolbibliotek gör läsningen mer lättillgänglig för eleverna:

- När biblioteket ligger nära skolan blir det lättare för eleverna att både låna och lämna in böcker, och att få ett intresse för läsning.

Starkt samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare

Fem skolbibliotekarier delar på uppdraget i kommunen. Gruppen träffas, utbyter erfarenheter och arbetar med planering tillsammans. Skolbibliotekarierna arbetar också nära lärarna på skolorna, för att tillsammans driva arbetet med att uppmuntra elevernas läsning.

Biblioteket anpassas efter eleverna

Kontakten mellan skolbibliotekarie och elev, är en viktig del av skolbiblioteket. Skolbibliotekariens roll är att inspirera, guida och vägleda eleverna i deras läsning. Bibliotekarierna har två timmars arbetstid i veckan avsatt för att läsa böcker. På det sättet håller de sig uppdaterade om vad som händer i litteraturvärlden och kan ge eleverna bra boktips.

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Eriksson
Bibliotekspedagog
Biblioteket

0122-850 00
ulrika.eriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång