Finspångs kommun

Språk/Language

Kontrollera dricksvattenbrunnar i översvämmade områden

Vädervarningar om höga flöden ligger kvar i Östergötland. I översvämmade områden finns det risk för att dricksvattenbrunnar förorenas. Kontrollera vattenkvaliteten i din brunn innan du använder vattnet.

Rinnande vattenkran i kök.

Översvämning kan leda till förorenat vatten

Vid en översvämning kan ämnen och mikroorganismer från omgivande mark spolas ner i grävda och bergborrade brunnar. Risken för inträngning kan öka om marken runt brunnen är vattenmättad, som markerna i stora delar av Östergötland är just nu efter den snabba snösmältningen och tidigare regn. I översvämningsdrabbade områden bör du därför kontrollerna om din dricksvattenbrunn är påverkad.

För dig som har översvämning i närhet till din dricksvattenanläggning

Följ rekommendationerna från Livsmedelsverket om det har varit översvämning där du har din dricksvattenanläggning:

  • Använd inte dricksvattnet till dryck och matlagning om du misstänker att förorenat vatten har spolats ner i din brunn eller samlats runt ditt ytvattenintag.
  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om det är tydligt färgat eller har en tydlig främmande lukt och smak.

Läs mer på Livsmedelverkets webbplats via länken nedan:

Kokning före användning av vattnet tar bort mikroorganismer men hjälper inte mot skadliga ämnen som kan finnas i marken. Ta kontakt med miljökontoret för mer information via e-post: miljo@finspang.se eller på telefon: 0122-852 35

Relaterad information

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se