Finspångs kommun

Språk/Language

Fler sätt att betala parkering

Finspångs kommun har under vintern upphandlat en ny entreprenör för parkering och ställt krav på bland annat användarvänlighet och flera alternativ för betalning så det blir lätt att göra rätt.

parkerade bilar

Fler betalningsmöjligheter!

Resultatet av kommunens nya upphandling är att du som parkerar i Finspångs tätort nu kan välja att använda både Swish och SMS-betalning utöver app och automat.

Appen är kostnadsfri och om du vill få mer information om hur appen fungerar och hur du laddar ner den så kan du titta på Aimo Parks informationsfilm

Frågor och svar

Under april kommer skyltarna på kommunens parkeringar att bytas ut med den nya entreprenörens zonkoder och betalningsalternativ. Du ska alltid följa skyltningen på den parkering du använder. Om du har en biljett från Apcoa Flow så är den giltig till dess att den går ut även om skyltningen hinner ändras under perioden.

Appen byts ut för att avtalet med föregående entreprenör gått ut och därför har en ny upphandling gjorts. Den upphandlingen vanns av Aimo och därför ska nu deras app användas.

I upphandlingen ställde kommunen bland annat krav på användarvänlighet och att det skulle vara enkelt att betala parkeringen, därför finns nu fler möjliga betalningsalternativ än tidigare.

I mars 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny parkeringstaxa som ett led i kommunens parkeringsstrategi. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för boende, besökande och arbetande i Finspång.

Parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till:

  • En god sammanvägd tillgänglighet
  • En effektiv markanvändning
  • Att minimera negativa effekter av biltrafiken
  • Att fler väljer alternativa färdsätt

Serviceavgiften har tagits bort efter den nya upphandlingen. Väljer du att betala med pappersfaktura tillkommer en avgift för det.

Finspångs tätort är indelat i tre parkeringszoner med olika avgiftsnivåer. Du kan läsa mer om det via länken nedan.

Under april kommer alla avgiftsbelagda parkeringar i tätorten att få ny skyltning.

Upphandlingen påbörjades under hösten 2023 och blev klar den 26 februari och nu arbetar vi för att genomföra bytet till den entreprenör som vann upphandlingen.

Du kan läsa mer om hur kommunen arbetar med upphandlingar via länken nedan.

Om du har köpt en månadsbiljett så är den giltig under hela perioden, även om du parkerar där skyltningen uppdaterats. När det är dags att förnya din biljett så gör du det enligt den skyltning som är på din parkering.

Om du har automatisk förnyelse på din månadsbiljett hos Apcoa så behöver du stänga av den inställningen. När din befintliga biljett gått ut så kan du byta till Aimo.

Relaterad information

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med parkering och hållbart resande.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång