Finspångs kommun

Språk/Language

Finspång årets klättrare i servicemätning

Finspångs kommun gör stora framsteg i SKR:s årliga servicemätning Insikt för 2023 och har utsetts till Årets klättare. Fokus för mätningen är kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Inom området bygglov höjer sig kommunen markant från ett nöjdkundindex på 52 till 75, vilket visar att kommunens interna arbete inom service och bemötande har gett resultat.

På fotot visas Bergslagstorget i Finspångs centrum.

Syftet med den årliga mätningen, som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tillsammans med Stockholm Business Alliance, är att förbättra företagsklimatet och stärka företagarnas förtroende för Sveriges kommuner.

Finspångs betyg har ökat inom samtliga områden

Finspångs kommun höjer sig inom samtliga serviceområden. Området bemötande har fått ett mycket högt nöjdkundindex med en ökning från 76 till 80, och inom tillgänglighet kan man se en höjning på 68 till 73.

- Det är mycket glädjande att se att våra företag i kommunen blir allt nöjdare med vår service, bland annat inom bygg och miljö. Nu siktar vi på att skapa ännu bättre förutsättningarna för företagandet i vår kommun. Bland annat så jobbar vi aktivt tillsammans med näringslivet och ser just nu över hur vi ska kunna göra vår webbplats ännu bättre för företagare, säger Hugo Andersson (C), Miljö- och samhällsbyggnadsråd.

Stort steg framåt för bygg och miljö

Ett av resultaten som ökat mest i nöjdhet i Finspångs kommun är bygglov.

- Vi är glada över att vårt arbete gett resultat men vi är inte färdiga, det finns alltid saker att bli bättre på. Snabb återkoppling och tydliga besked har varit ett vinnande koncept. Vi vill också rikta ett stort tack till alla personer vi fått träffa och jobba tillsammans med runt omkring i kommunen, säger Sebastian Svensson, byggnadsinspektör.

Utbildningar och förbättringsarbete har gett resultat

- Servicemätningarna ger oss möjlighet att se hur företagens syn på oss förändras över tid. Vi ser det som ett förbättringsverktyg för oss för att kunna utveckla vår service och vårt bemötande ytterligare. Vi är stolta, men inte nöjda. Däremot är resultatet ett kvitto på det fina förbättringsarbete som medarbetarna gör och att det ger resultat, säger Johan Persson, kommundirektör.

SKR Insikt

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. 213 av 290 kommuner deltog i 2023 års undersökning.

Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Dessa områden är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller:

  • Information
  • Tillgänglighet
  • Bemötande
  • Kompetens
  • Rättssäkerhet
  • Effektivitet

Kontakt

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se