Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Digital ansökan om ekonomiskt bistånd

Arbetet med att övergå till digitala ansökningar för ekonomiskt bistånd i Finspångs kommun är nu slutfört. Från och med oktober 2021 kan alla som bor i kommunen och är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt.

Hands typing on laptop computer keyboard close up

Under hösten 2020 öppnade vi upp digital ansökan om ekonomiskt bistånd för en mindre testgrupp och i januari 2021 blev det möjligt för alla som tidigare ansökt om stöd att använda den digitala tjänsten. Nu möjliggör vi för alla invånare som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp att kunna skicka in sin ansökan digitalt.

E-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd gör det möjligt för dig att enkelt fylla i din ansökan hemifrån, via din dator, surfplatta eller mobil. Du behöver därmed inte skicka in din ansökan via post eller besöka kommunhuset för att lämna in den.

Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation (till exempel BankID). Om du inte har en e-legitimation kan du läsa mer om hur du ansluter dig via länken till höger. Är ni två som söker ekonomiskt bistånd så ska båda signera ansökan med e-legitimation.

I e-tjänsten ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter, därför är det bra att du redan innan ser till att ha dem tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så att du kan bifoga dem elektroniskt i ansökan. Du kan sedan enkelt följa ditt ärende genom att logga in i e-tjänsten. Våra socialsekreterare finns tillgängliga om du behöver hjälp i ansökningsprocessen och vi behåller möjligheten att lämna in ansökan via blankett.

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig själv och din familj. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

E-legitimation

För att kunna genomföra ansökan behöver du ha en giltig e-legitimation.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

0122-854 02
kommun@finspang.se

Telefontid vardagar klockan 08:00-09:00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ewa Sicko Andersson
Enhetschef
Arbetsmarknadsenheten

0122-855 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång