Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Demokrativeckan invigdes på kulturhuset

Finspångs kommun uppmärksammar att demokratin är drygt 100 år! Det firas hela veckan med olika aktiviteter där demokratin lyfts fram ur olika perspektiv. Igår gick startskottet med invigning i kulturhusets foajé.

Landshövdingen talade på invigningen

Under måndagsförmiddagen invigdes demokrativeckan av Landshövdingen Carl Fredrik Graaf och kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson. Det var även öppningsdag för utställningen: Demokratins historia i Sverige -så också i Finspång...
Berit Martinsson inledde med att hälsa alla välkomna, berätta om programmet för veckan, och lämnade sen över till Landshövdingen.

Landshövdingen Carl Fredrik Graafs tal berörde bland annat problematiken kring att klyftorna i samhället ökar, och att valdeltagandet skiljer sig mycket mellan olika valdistrikt. Så här sa landshövdingen om problemet:

- Det är ett problem för demokratin. Det behövs fler och inte färre politiker och som behöver representera bredden av alla perspektiv i vårt samhälle i tydligare utsträckning. Det vore bra om vi kunde få fler politiker med blandad socioekonomisk bakgrund och ursprung, något som borde vara möjligt då intresset för politik inte minskar.

Landshövdingen hade även positiva saker att lyfta, exempelvis det höga valdeltagandet i länet på hela 88 procent.

Efter talen klippte landshövdingen Carl Fredrik Graaf och Berit Martinsson band och förklarade demokrativeckan med tillhörande utställning öppen.

Viktigt att inte ta demokratin för givet

Demokrativeckan är viktig för att påminna oss alla om demokratins funktion i samhället. Så här sa Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande:

- Det är viktigt att visa att vi värnar vår demokrati och inte tar den för givet. Vi har en lång och stolt tradition av demokrati i Sverige men ser vi oss om i Europa idag förstår vi att den inte kan tas förgiven. Demokrati utövas vart fjärde år när vi går och röstar men det utövas ju även demokrati mellan valen. Varje dag på arbetsplatser, i föreningslivet men även hemma vid middagsbordet.

Demokratiutställning på kulturhuset, under demokrativeckan.

En del av utställningen: Demokratins historia i Sverige - så också i Finspång...

Utställning om demokrati i två delar

I kulturhusets foajé kommer utställningen, Demokratins historia i Sverige - så också i Finspång... att pågå under hela veckan. Det är en utställning i två delar, om demokratins historia i Sverige och Finspång. Utställningen håller öppet under kulturhusets normala öppettider och är gratis att besöka.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång