Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Beslut för utveckling av Bönnernviken

Det gamla lasarettsområdet, Bönnernviken, är ett av Finspångs attraktiva utvecklingsområden. Nu har kommunstyrelsen beslutat att utse en ankarbyggherre inför områdets utveckling.

Området Bönnernviken vid gamla lasarettet

- Bönnernviken är ett centralt område som ligger vackert beläget och har goda utvecklingsmöjligheter. Inom området ska det planeras för ett nytt särskilt boende och det finns även möjlighet för bostadsbyggnation, säger Mats Annerfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Finspångs kommun.

- Finspång är en växande kommun på frammarsch. Det finns ett stort intresse för området och hur det kan användas, vårt mål är att det ska bli en tillgänglig och effektiv yta som nyttjas på bästa möjliga sätt för Finspång och alla som bor och lever här, fortsätter Mats.

Under 2022 påbörjades en markanvisningsprocess med syfte att utse en så kallad ankarbyggherre.

- Den här typen av process är ny för Finspångs kommun då vi inte har arbetat med ankarbyggherre tidigare, säger Magnus Pirholt, planeringschef i Finspångs kommun. Det har varit en bra erfarenhet och det är positivt att flera aktörer har visat intresse för att satsa i Finspång, avslutar Magnus.

Den 24 maj lyftes frågan om att utse en ankarbyggherre för beslut i kommunstyrelsen. Förslaget godkändes och det blev Söderstaden som utsågs.

- Utvecklingen kring Bönnerviken ska skapa hållbara och attraktiva miljöer som möjliggör tillväxt och som bevarar den goda livskvalitén som finns i Finspång. Området står inför en ny och spännande utveckling som vi ser fram emot att följa, säger Hugo Andersson, kommunalråd för miljö och samhällsbyggnad.

Henrik Eklund, VD Söderstaden, som är en del av ED Gruppen, ser positivt på processens gång.

- Vi som lokalt fastighetsbolag har varit intresserade av att etablera oss i Finspång under en längre tid. Därför är vi väldigt glada och förväntansfulla att vi får möjligheten att långsiktigt jobba tillsammans med Finspångs kommun för att utveckla Finspång som ort och det vackra område som Bönnernviken är, säger Henrik Eklund.

Vad förväntas av en ankarbyggherre?

  • Delta i detaljplanearbetet och arbeta tillsammans med kommunen för att utforma området på bästa möjliga sätt. Ankarbyggherrens viktigaste uppgift blir att tillsammans med kommunen fastställa utformningen av hela Bönnernviken – både utifrån att bostäder och kommunalt äldreboende ska byggas och utifrån vilka byggnader som kan bevaras och användas eller byggas om.
  • Bidra med kompetens inom till exempel arkitektur, byggnadsteknik, och hjälpa till med att lösa olika utmaningar inom utvecklingsarbetet och detaljplanearbetet.
  • Tillföra kunskap om marknaden och komma med byggaktörens perspektiv för att uppnå ett effektivt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång