Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Bäst i landet på att plocka skräp 2019

Två tredjedelar av alla barn i Finspång plockade skräp under våren. Nu blir det konsert med Electric Banana Band och bröderna Norberg 7 september.

Två barn som håller i en skräppåse från "Håll Sverige rent".

–Det är fantastiskt att se det engagemang som finns mot nedskräpning bland barn och vuxna i Sverige. Att Finspång vinner beror dels på att så många barn deltog i skräpplockningen, men även på att kommunen arrangerade så mycket bra aktiviteter, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Många skräpplockande barn

Finspång var en av de tio kommuner i Sverige som hade störst andel skräpplockande barn. Sammanlagt 2 745 barn i Finspång deltog i kampanjen, vilket motsvarar 64 procent av alla barn i kommunen. Genom annonser, informationsmaterial, inlägg i sociala medier och en särskild kampanjsida bidrog också kommunen till att öka engagemanget i frågan.

–Vårt fleråriga arbete med Håll Sverige Rent har gett ett riktigt bra resultat och vi är oerhört stolta över engagemanget hos våra barn, ungdomar och pedagoger. För att lyckas hålla Finspång rent och fint även i framtiden är den uppväxande generationen nyckeln till lösningen, säger Finspångs samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C).

Vinsten blir en konsert

Priset är en konsert med Electric Banana Band och bröderna Norberg, som kommer att äga rum i Finspång lördag 7 september. Vinnaren har utsetts av en jury som Håll Sverige Rent har utsett. I bedömningen har juryn vägt samman hur stor andel barn som deltagit i skräpplockningen med vilka aktiviteter som kommunen arrangerat i samband med kampanjen.

Exempel på bra samverkan

–Att driva projektet Håll Finspång Rent tillsammans med Finspångs kommun är ett bra exempel på hur man kan samarbeta inom en kommun. Eftersom vi på Finspångs Tekniska bland annat dagligen arbetar med återvinning på Sjömansäng är det här en chans för oss att få visa upp vår verksamhet och vad vi gör för Finspång. Tillsammans med kommunen når vi en bred målgrupp, säger Mikael Andersson tf VD, Finspångs Tekniska.

Sveriges största miljöaktion

Sammanlagt deltog 690 647 svenskar Vi Håller Rent, vilket gör kampanjen till Sveriges största miljöaktion. Av årets deltagare var 601 233 barn, vilket innebär att mer än vart fjärde barn mellan 1 och 18 år i Sverige var med och plockade skräp.

Om kampanjen Vi Håller Rent

Vi Håller Rent är Sveriges största skräpplockarkampanj, där främst skolor och förskolor plockar skräp i pedagogiskt syfte.

Under 2019 deltog 690 647 svenskar. Av dem var 601 233 barn, vilket innebär att 28 procent av alla barn i åldrarna 1–18 år deltog. 265 av landets 290 kommuner var anmälda till kampanjen.

Under 2018 deltog drygt 676 000 personer, varav fler än 583 000 var barn.

Kontakt

Ulf Karlsson
Projektledare
Finspångs Tekniska Verk AB

0122-851 95
ulf.karlsson@finspangstekniska.se

Sjömansängs Återvinningscentral, Finspång

Robert Davidsson
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång