Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Att vara jourhem - ett omväxlande och givande uppdrag

Fredrik och Anna har arbetat som jourhem sen 2015. De bor tillsammans på en gård utanför Söderköping. Fredrik arbetar som mentor på Ljungsbroskolan medans Anna sköter gården, gårdens djur och tar störst ansvar för barnen som är placerade hos dem.

Att vara jourhem är både ett givande och omväxlande uppdrag. Att vara just jourhem kan skilja sig lite från uppdraget som familjehem. Uppdragen kan se olika ut och sträcka sig över olika lång tid. Så här säger Fredrik om att vara jourhem:

- Jag tycker att det är mycket som att ha ett eget barn. Vi skjutsar till och från skolan, följer med på tandläkarbesök, hjälper till med läxan och pratar om känslor.

- Det är väldigt olika. Vi har haft placeringar i allt från två dagar upp till ett år. Vi har haft både yngre barn och ungdomar upp till 18 år, säger Anna.

Som mest har Anna och Fredrik haft fyra placeringar samtidigt. I dagsläget tar de emot två barn eller ungdomar samtidigt. Inför en placering förbereder de sig på olika sätt.

- För oss handlar det både om mental och praktisk förberedelse. Vi förbereder rummet så att barnet har allt klart när det kommer. Man förbereder även sig själv genom att vara öppen i sitt sinne för att kunna ta emot barnet eller ungdomen precis som den är, säger Fredrik.

Stark drivkraft att ge barn och ungdomar trygghet

Deras drivkraft till att vara jourhem är en vilja att ge barn och ungdomar den trygghet de själva upplevde som barn. Annas familj var familjehem när hon växte upp och hon fick tidigt en uppfattning om vilket viktigt uppdrag det är.

- Det var där jag fick upp ögonen för vilken skillnad man kan göra för barn och ungdomar som har det svårt. Man kan bli en viktig del i någon annans liv, bara genom att visa kärlek, vara öppen och att finnas till, säger Anna.

- Det är jättekul och givande att vara jourhem. Det finns svåra stunder, men vi har också upplevt så mycket roligt. När man ser hur barn och ungdomar förändras, när dom inte längre är instängda i sig själva utan en dag börjar prata, skratta och leva upp, det är belöningen, säger Fredrik.

Upplever samarbetet med socialtjänsten som tryggt och positivt

Anna och Fredrik ansökte om att bli jourhem via socialtjänsten i Finspångs kommun. Där fick de genomgå en noggrann process med intervjuer, hembesök och möten. Både Anna och Fredrik upplever samarbetet med socialkontoret som väldigt positivt och får ett bra stöd från sin handläggare.

- Vi har jättebra kontakt med vår handläggare på socialkontoret. Det känns tryggt att man kan höra av sig om man blir osäker i en situation. Vi får alltid bra tips och stöd om hur vi kan tänka. Det gör vårt uppdrag mycket enklare, säger Fredrik.

Vad det gäller vardagliga rutiner anpassar sig Anna och Fredrik efter varje barns behov.

- Vi har några grundläggande rutiner, som att gå upp i tid på morgonen, hålla mattider, och att gå och lägga sig i tid. Utöver det är vi flexibla utifrån hur barnet eller ungdomen är och hur dess bakgrund ser ut. Det blir naturligt att vi skapar nya rutiner format efter barnet, säger Fredrik.

Vilka egenskaper behöver man ha som jour- eller familjehem?

Som jourhem är det bra att vara både öppen och flexibel, men också att ha en naturlig vilja att hjälpa andra. Både Anna och Fredrik tycker att de här egenskaperna är de viktigaste att ha som jourhem, samt att vara en engagerad person.

- Bortsett från att man är en person som vill hjälpa och att man är öppen och har lätt att prata om känslor, så kan det vara viktigt att ha någon form av fritidsintresse som man också kan engagera barnet i, säger Fredrik.

- Vi har ju till exempel hästar och det har varit en väldigt bra sak att engagera barnen i för att få dom att dela med sig. Det är alltid ett bra sätt att öppna upp för konversation, man kan prata på ett helt annat sätt när man gör något samtidigt, säger Anna.

Är du intresserad av att bli jour- eller familjehem?

Läs mer om vad som krävs och hur du ansöker om att bli jour eller familjehem via länken nedan:

Relaterad information

Kontakt

Liselotte Andersson
Gruppchef
Individ och familjeomsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång