Språk/Language

Mandat­fördelning

Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. De fyra åren mellan två val kallas för en mandat­period.

Vilka partier som är med i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti har, beror på hur många röster respektive parti har fått i det senaste valet. Vid valet 2018 fick åtta partier tillräckligt många röster för att komma med i kommunfullmäktige. Varje mandat i kommun­fullmäktige motsvarar en ledamot.

I tabellen finns mandatfördelningen för mandatperioden år 2018-2022. Här visas också andelen procent av rösterna för de partier som är valda till kommunfullmäktige. Du kan också jämföra mandat och andel röster med resultatet i valet 2014.

Mandatfördelning 2018-2022

Parti

Antal mandat 2018

Andel röster 2018

Antal mandat 2014

Andel röster 2014

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

17

36,27%

20

43,62%

Centerpartiet

3

7,61%

3

6,27%

Kristdemokraterna

2

5,20%

2

3,94%

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

2

5,01%

2

5,39%

Miljöpartiet de gröna

1

3,14%

2

4,70%

Moderaterna

8

16,69%

8

16,61%

Sverigedemokraterna

8

16,72%

4

9,78%

Vänsterpartiet

4

8,62%

4

8,45%

Mandat totalt45
45
Valdeltagande
85,52%
84,05%


Politiskt styre

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samverkar under mandat­perioden 2019-2022 och styr i minoritet.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång