Språk/Language

Leverantörsfaktura

Här finner du information om processen som kommunen har kring leverantörsfakturor.

Leverantörer ska skicka e-faktura till kommunen och fakturan ska vara märkt med beställarens referenskod.

Lagkrav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Finspångs kommun, ska därför faktureras med en e-faktura.

Lagen träder i kraft 1 april 2019. Detta innebär att från 1 april 2019 ska ni som leverantör till Finspångs kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Du som e-fakturerar redan idag

Om du har möjlighet att skicka elektroniska fakturor till oss via ert ekonomisystem och redan har en tjänsteleverantör kan du skicka en förfrågan till oss via vår tjänsteleverantör InExchange. InExchange tar emot både Svefaktura och PEPPOL-faktura. Vi är även anslutna till PEPPOL-nätverket.

GLN-nr 7362120000425
Orgnr 212000-0423
PEPPOL-ID. 0007:2120000423 respektive 0088:7362120000425

Kontakta oss via e-post för frågor kring anslutning.

Du som inte e-fakturerar idag

Läs här om ni har ett affärsstöd

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare (tillhandahålls bl a av InExchange).

Läs här om ni inte har ett affärsstöd

Finspångs kommun tillhandahåller en möjlighet att gratis skicka e-fakturor (upp till 100 fakturor per år) via InExchange Web. Vid första tillfället måste du skapa ett konto, vägledning finns att tillgå hur du går tillväga för att registrera din faktura.

Leverera e-faktura till Finspångs kommun

För att leverera e-faktura till Finspångs kommun ska du logga in hos vår tjänsteleverantör InExchange. Där finner du även information om hur du upprättar en faktura i fakturaportalen.

Referenskod

Alla fakturor, oavsett format, ska vara märkta med en referenskod. Referenskoden får du av den som beställer varorna eller tjänsterna. Referenskoden består av två bokstäver (ZF) och sex siffror. Om beställaren inte uppger referenskoden uppmanar vi dig att be om den. Undantag gäller socialtjänstens klientfakturor och utländska fakturor.

Det är viktigt att det framgår av fakturan vad den avser. Om fakturan hänvisar till en följesedel eller specifikation måste den bifogas fakturan.

Ange alltid beställarens referenskod. Komplettera gärna med leveransadress, namn, rekvisitions- eller beställningsnummer på fakturan. Det underlättar för oss i den interna hanteringen.

30 dagars betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst eller godkänd leverans om den infaller senare. Detta gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen. Avtal om andra betalningsvillkor ska godkännas av inköpssamordnare eller ekonomichef.

Vi kan skicka tillbaka ofullständiga fakturor för komplettering. Förfallodagen flyttas då till 30 dagar efter mottagandet av den nya kompletta fakturan.

Reklam och annan information

Reklam och annan liknande post som skickas till vår fakturadress kastas. Det sker ingen vidarebefordran till avsedd mottagare.

Relaterad information

Hos dessa organisationer kan du läsa mer information om e-faktura.

På följande sidor kan du läsa mer om e-fakturalagen.

Kontakt

Monica Rylander
Administratör
Ekonomi- och styrningsavdelningen

0122-851 05
fakturor@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Finspångs kommun

0122-850 00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång