Språk/Language

SchoolSoft – Vår skolportal

Scholsoft logga

Skolportalen används i det dagliga arbetet i förskolan, grundskolan, särskolan, fritidshem och gymnasieskolan.

SchoolSoft underlättar kommunikation och information mellan vårdnadshavare, elever och lärare. SchoolSoft är ett webbaserat system som gör informationsutbytet enkelt, överskådligt och lättillgängligt.
Systemet kommer även att användas för att du som vårdnadshavare enklare kan följa ditt barns lärande med hjälp av de bedömningar som läraren gör i olika ämnen.
På förskolan så kommer även systemet att användas för att hantera barnets hämting och lämning på förskolan.

Funktioner för dig i SchoolSoft

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

  • kommunikation mellan skola och hem
  • scheman
  • hämtning/lämning (förskolan)
  • planeringar
  • omdömen
  • dokumentation
  • matsedel
  • läsårstider

SchoolSoft nås via en webbläsare via nätet men kan även användas genom en app

SchoolSofts app för vårdnadshavare stödjer IOS och Android. Inloggning sker med Mobilt Bank ID för vårdnadshavare. Observera att innan du kan logga in i appen måste du logga in via webben och bocka för "åtkomst till app" under "Min profil" i SchoolSoft. Vid inloggningen väljer man att man är vårdnadshavare så kommer man rätt.
I appen får du snabbt tillgång till allt som är nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst eller inte.

Personregistrering

Enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats. För de elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med skyddad identitet eller skyddad adress behandlas på särskilt sätt.

Frågor och svar kring SchoolSoft

Hur ska jag göra för att få aviseringar/meddelanden från SchoolSoft?

Under Min profil i SchoolSoft lägger du in din epost och ditt mobilnummer samt väljer vilken kanal du helst vill ha information skickat till. I mobilen kan du välja att ha push-notiser påslaget så att du ser när ett meddelande skickats till dig i appen.

Kommer jag in till SchoolSofts webbsida via appen?

Ja, du når SchoolSoft webb direkt från appen. Under "Mitt konto" och barnets namn finns en liten ruta med en pil i - den skickar dig vidare till webbversionen av SchoolSoft där du når även de delar av SchoolSoft som inte finns med i appen.

Varför måste jag logga in på nytt när jag går från appen till webben?

Går du vidare till webben via appen behöver SchoolSoft säkerställa att du har rätt behörighet att se den information som finns på webbsidan.

Ska Google Classroom tas bort?

Google Classroom finns kvar som tidigare det påverkas inte av införandet utav SchoolSoft utan de båda kompletterar varandra.

Hur kan jag få hjälp eller mer information?

I SchoolSoft finns en hjälpfunktion som vi vill hänvisar till. Hittar du inte vad du söker efter ber vi dig i första hand kontakta ditt barns lärare som hjälper dig.
Om läraren inte kan svara på dina frågor, tar läraren med sig frågorna till skolans administratör eller kommunens support. Läraren återkommer därefter till dig med svar.

Frågor och svar kring Bank-ID

Problem med Bank-ID

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med Bank-ID, vad gör jag då?
Lyckas du inte logga in får du vända dig till den utgivare som utfärdat ditt Bank-ID vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat något Bank-ID eller giltighetstiden kan ha gått ut.

Jag har ingen Bank-ID, hur skaffar jag det?

Bank-ID får du genom din bank. För att skaffa Bank-ID så behöver du ett svenskt personnummer och vara kund i en bank

Alternativ till att logga in med Bank-ID

Man kan även logga in med SMS inloggning med hjälp av en mobiltelefon. Om de väljer SMS-inloggning så klickar du på ”Behöver du hjälp med inloggningen?”
Sedan anger den e-postadress du har angett till skolan (Kontaktblad) och klickar på ”Skicka nytt lösenord”. Viktigt är då att skolan/förskolan har ditt aktuella telefonnummer.
Du får då ett engångslösenord så du kan logga in med SMS. (Telefonnumret kommer från elevregistret till SchoolSoft, så det baseras på kontaktbladsuppgifter som matats in.)

Relaterad information

För frågor och support kontakta din skola. Får du inte svar där kontakta då sektor utbildnings digitaliseringsgrupp SUD sud@finspang.se

Observera att vårdnadshavare i Finspångs kommun i första hand loggar in med Bank-ID men även SMS-inloggning finns att tillgå om man saknar Bank-ID.

Kontakt

Sektor utbildning digitalisering SUD

0122-850 00
SUD@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång