Språk/Language

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksam­het för barn mellan sex och tolv år. Du som arbetar eller studerar kan ansöka om plats på fritidshem för ditt barn.

Fritidshemmet ska komplettera förskole­klassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera. Barn som har en plats på fritidshem får vara där innan och efter skoldagen samt på skollov. Fritids­hem ligger ofta i anslutning till förskole­klassens och grund­skolans lokaler.

Fritidshemmet ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid. De har också har en viktig uppgift i att uppmuntra olika sociala kontakter och skapa gemenskap.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Den tid som man är på fritidshemmet styrs av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Man skall också ta hänsyn till familjens situation som helhet.

Ansöka om plats och inkomstuppgifter

Använd följande länkar för att göra en ansökan och lämna uppgifter om din inkomst. Balnketterna skickas till Finspångs kommun 612 80 Finspång.

Inför höstterminens start bör du lämna in ansökan om plats senast 1 juni samma år.

Grundskolor med fritidshem

Fritidshem finns på följande grundskolor i kommunen. Läs mer om fritidshemmen på skolornas sidor.

Läroplanen för fritidshemmet

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Samverkan med vårdnadshavare

På våra fritidshem sker samverkan med vårdnadshavare i olika forum så som öppet hus, vernissage, utvecklingssamtal, föräldramöten med mera.

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång