Finspångs kommun

Språk/Language

Fritidshem

Här hittar du information om hur fritidshem fungerar, hur du ansöker, ändrar uppgifter, säger upp plats, samt anmäler barnets närvaro­tid på fritids­hemmet.

Om fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som är en del av grundskolan. Barn som är mellan sex och tretton år kan vara på fritidshem innan och efter skolan och även under skollov. Du som arbetar eller studerar kan ansöka om plats på fritidshem för ditt barn.

Fritids­hemmet ligger oftast i närhet till förskole­klassens och grund­skolans lokaler. Den tid som barnet är på fritidshemmet beror på vårdnads­havarens arbetstider eller studier. På våra fritidshem samarbetar vi med vårdnads­havare genom olika aktiviteter, exempelvis öppet hus, vernissage, utvecklings­samtal, föräldra­möten med mera.

Fritidshem på alla grundskolor

Det finns fritidshem på alla kommunala grundskolor i Finspångs kommun samt på Ekesjö förskola. Läs mer om fritidshemmen på respektive skolas sida.

Så ansöker du om plats i fritidshem

Du ansöker om plats i fritidshem via kommunens e-tjänst eller blankett.

Du behöver också lämna in dina inkomstuppgifter för att avgiften för omsorgen ska bli rätt. Det är på grund av att avgiften baseras på hushållets inkomst. Det är också viktigt att du anmäler förändringar i hushållets inkomst eller om familjeförhållanden ändras exempelvis separation, eftersom det kan påverka avgiften.

För att lämna in dina inkomstuppgifter använder du kommunens e-tjänst eller blankett.

På sidan Information om taxor och avgifter kan du läsa mer om vad en plats på fritidshem kostar.

När du har lämnat in din ansökan kommer du få en kvittens på att ditt ärende hanteras, via sms eller e-post. Därefter kan du följa ditt ärendes status via Mina sidor för e-tjänster och blanketter.

När du ansökt om plats på fritidshem så erbjuds en plats så snart det är möjligt. Barnet erbjuds plats i det område som du du som vårdnadshavare önskar, om det finns lediga platser där.

Om inte annat överenskommits med rektor är placeringstiden minst 1 månad.

Det är viktigt att du informerar fritidshemmet om ditt behov av omsorg. Då är det lättare för verksamheten att sätta ihop ett fungerande schema för ditt barn.

Du uppger dina tillsynstider (schema) via tjänsten Skola24. Om du inte kan använda Skola24 så finns en blankett att fylla i.

Så säger du upp plats i fritidshem

Om du vill säga upp platsen gör du det via blankett eller e-tjänst som du hittar nedan.

Det här gäller för plats på fritidshem

Om du som är vårdnadshavare blir sjukskriven så får barnet behålla platsen på fritidshemmet. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning.

Barnet får vara på fritidshemmet enligt det schema som barnet haft innan din sjukskrivning eller graviditet, om inte sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid.

Om du som vårdnadshavare inte arbetar eller studerar kan ditt barn som är i behov av särskilt stöd fortfarande få plats på fritidshem enligt Skollagen 14 kap. 6 §.

Barn kan erbjudas plats på fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation. Hur mycket barnet får vara på fritidshemmet beslutas av rektor i samråd med dig som vårdnadshavare.

Om du har behov av plats på fritidshem vid skollov så kan det erbjudas i mån av plats.
Om efterfrågan på platser är större än tillgången så har yngre barn förtur till platserna.

Tillgången bestäms utifrån förutsättningarna i respektive verksamhet.
Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid.
Respektive personal/rektor avgör om de kan ta emot barnet under den önskade tiden.

Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera. Fritidshemmet ska stärka barns utveckling, lärande och erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmet har också har en viktig uppgift att skapa gemenskap och sociala kontakter för barnet.

Om barnet har behov av att få undervisning och utbildning under tiden på fritidshemmet, ska det erbjudas.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: Del 4 med syfte och centralt innehåll.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
lotta.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång