Språk/Language

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksam­het för barn mellan sex och tolv år. Du som arbetar eller studerar kan ansöka om plats på fritidshem för ditt barn.

Fritidshemmet ska komplettera förskole­klassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera. Barn som har en plats på fritidshem får vara där innan och efter skoldagen samt på skollov. Fritids­hem ligger ofta i anslutning till förskole­klassens och grund­skolans lokaler.

Fritidshemmet ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid. De har också har en viktig uppgift i att uppmuntra olika sociala kontakter och skapa gemenskap.

Ansök om plats

Du anmäler behov av plats på fritidshem på blanketterna nedan, som lämnas till rektorsexpeditionen på skolan.

Inför höstterminens start bör du lämna in ansökan senast 1 juni samma år.

Grundskolor med fritidshem

Fritidshem finns på följande grundskolor i kommunen. Läs mer om fritidshemmen på skolornas sidor.

Läroplanen för fritidshemmet

Vi arbetar enligt läroplanen för fritidshemmet. Läroplanen anger fritidshemmets övergripande mål och värden som verksamheten bygger på.

Samverkan med vårdnadshavare

På våra fritidshem sker samverkan med vårdnadshavare i olika forum så som öppet hus, vernissage, utvecklingssamtal, föräldramöten med mera.

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång