Språk/Language

Information om coronaviruset och covid-19

Här finns samlad information om hur coronaviruset påverkar Finspångs kommun. Du hittar även allmänna råd och föreskrifter från myndigheter samt hänvisningar för dig som söker mer information.

Nationella allmänna råd

Från och med 1 juli och 15 juli gäller nya anpassade nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det innebär att flera lättnader i restriktionerna. I länkarna nedan kan du läsa mer om detta på myndigheternas webbplatser.

Fortsätt följa de allmänna råden

De grundläggande allmänna råden gäller fortsättningsvis efter anpassningar av nationella föreskrifter och allmänna råd och till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Testa dig vid symtom på covid-19
 • Träffas så smittsäkert som möjligt:
  • hålla avstånd till andra,
  • umgås i mindre grupper och gärna utomhus
  • och undvik att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • Undvik miljöer med trängsel
 • Vaccinera dig gärna

I väntan på det mer normala - var rädda om varandra och håll avstånd. Tillsammans bromsar vi smittan!

Allmän information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Information om vaccinering mot covid-19

Eftersom det är många som kontaktar Finspångs kommun med frågor om vaccin mot covid-19 från Region Östergötland finns nu en sammanställd sida med information för dig som har frågor om vaccinering mot covid-19. På sidan finner du svar på flera frågor angående vaccineringen med relevanta länkar direkt till våra myndigheters.

Informationen på sidan uppdateras löpande utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland.

Skydda dig själv och andra - tillsammans bromsar vi smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Följ de allmänna råd och rekommendationer som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk. Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Du som är 65 år och äldre eller tillhör riskgrupp

Enligt Folkhälsomyndigheten så omfattas du som är 65 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Information på lätt svenska

På Folkhälsomyndighetens
webbplats finns information
om covid-19 på lätt svenska.

Information på olika språk / Information in different languages

Om du eller någon du känner är i behov av information på olika språk så har Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se information om både sjukdomen covid-19 och hur du kan skydda dig och andra från smitta, samt vanliga frågor och svar.

If you, or someone you know, is in need of information in different languages you can visit the website of The Public Health Agency of Sweden or Krisinformation.se (emergency information from Swedish authorities), where you will find information about the disease covid-19 and how you can protect yourself and others from infection. You will also find FAQ about the disease covid-19.

Information movies in different languages

There are films about Covid-19 in Arabic, Somali, Tigrinja and Persian. Visit informationsverige.se to see the movies. The movies are available in Arabic, Somali, Tigrinja and Persian.

Tietoa covid-19-taudista

Vad gäller för besök på våra äldreboenden - Information till anhöriga

Välkommen att besök din närstående som bor på ett av Finspångs kommuns äldreboenden. Då pandemin inte är över är det viktigt att vi tillsammans fortsätter minimera risker. Därför är det viktigt att du följer riktlinjerna för besök, även efter vaccination.

Riktlinjer för besök under coronapandemin

Då coronapandemin ännu inte är över är det viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska riskerna för smittspridning. Därför är det viktigt att du läser och följer riktlinjerna för besök på våra äldreboenden. Att vi alla tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar kan rädda liv!

Inför ditt besök

 • Ring avdelningen i god tid innan besöket och berätta när du tänkt komma.
 • Begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Under ditt besök

 • Ring på och anmäl att du är på plats vid entréns ytterdörrar.
 • Tvätta dina händer direkt vid ankomst vid entrén. Finns inte möjlighet ska du använda handsprit.
 • Följ de regler som gäller för besök och personalens rekommendationer.
 • Besök får endast ske i boendes lägenhet, personal möter upp dig vid entrén och hjälper dig till rätt lägenhet.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Gå raka vägen till utgången efter besöket.

Håll avstånd och umgås gärna utomhus

Vi besök gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • Håll avstånd
 • Umgås gärna utomhus - gå gärna ut under besöket om ni vill.

Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer minskar risken för smittspridning.

Måste jag som besökare använda munskydd?

Vid besök till särskilt boende rekommenderas ej längre munskydd. Utifrån nya riktlinjer från Region Östergötland behöver inte anhöriga eller besökare använda munskydd eller visir vid besök. Denna bedömning har Region Östergötland gjort utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut om att nivå 2 uppnåtts 1 juli 2021 i planen för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning.

Vi följer Region Östergötlands rekommendationer och rutiner. Vid förändrat läge kan andra åtgärder snabbt införas.

Var uppmärksam på ny information

Vi följer hela tiden utvecklingen av coronapandemin. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, antingen i samtal med personalen eller genom anslag på boendet. Det är viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna.

Frågor

Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till din närståendes boende.

Jag behöver hjälp, vart kan jag vända mig?

Röda Korset i Finspångs kommun

Röda Korset i Finspångs kommun samordnar frivilliga som hjälper till där det behövs. Du kan till exempel vända dig till dem för att få samtalsstöd över telefon eller få hjälp med att handla.

Goda grannar - Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har startat ett initiativ som kallas Goda grannar där man kan anmäla sitt behov av hjälp. Deras volontärer hjälper till med allt från att handla matvaror, gå ut med hunden, ordna med något, slänga sopor, hämta paket och viktiga mediciner. Hör av dig till dem så för­söker de matcha dig med volontärer nära dig.

Läs mer på sidan "godagrannar.se".

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har skapat en sida med en stödlista. Stödlistan innehåller samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov, från barn till vuxna och äldre.

Finspångs kommun - Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som känner att du inte mår bra finns det olika verksamheter och organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp. Här har vi samlat både organisationer och verksamheter som finns i Finspång och rikstäckande.

Finspångs kommun - Psykisk ohälsa

Livet består av upp- och nedgångar, glädje och sorg samt med- och motgångar. När du går igenom en jobbig period kan du känna behov av samtal.

Jag vill hjälpa till, vad jag kan jag göra?

Röda Korset i Finspångs kommun

Röda Korset i Finspångs kommun samordnar frivilliga som vill hjälpa till där det behövs. Det kan handla om samtalsstöd över telefon eller handla åt den som inte kan gå ut.

Ditt engagemang är viktigt - tillsammans är vi starka!

Goda grannar - Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har startat ett initiativ som kallas Goda grannar där man kan anmäla sig som volontär. Volontärerna ringer runt till hyresgästföreningens medlemmar i landet för att höra hur de mår och om de kan tänka sig att hjälpa till på något vis eller om de är i behov av hjälp.

Läs mer på sidan "godagrannar.se".

Information om eventuellt smittade personer i våra verksamheter

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Finspångsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Får jag resa inom Sverige och utomlands?

Inrikesresor

Symtomfria personer kan resa i Sverige. Både under resan och vistelsen är det viktigt att du håller avstånd till andra och undviker trängsel. Folkhälsomyndigheten avråder från att resa kollektivt på grund av smittrisken.

Om smittspridningen skulle öka, så kan Folkhälsomyndighetens råd för resande inom Sverige komma att förändras.

Läs mer om vad du ska tänka på med resor inom Sverige hos Krisinformation.se.

Resa utomlands

UD avråder inte längre från icke nödvändiga resor till vissa länder. Besök Krisinformation.se för att se vilka länder som UD inte avråder resor till.

Utrikesdepartementet (UD) avråder fortfarande från icke nödvändiga resor till vissa länder. Håll dig uppdaterad och informerad om resmål. Du kan läsa mer på UD:s hemsida samt på Krisinformation.se. UD har även öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande, 08-405 92 00.

Information om åtgärder inom våra olika verksamheter

Vård och omsorg

Välkommen att besök din närstående som bor på ett av Finspångs kommuns äldreboenden. Då pandemin inte är över är det viktigt att vi tillsammans fortsätter minimera risker. Därför är det viktigt att du följer riktlinjerna för besök, även efter vaccination.

Du finner riktlinjerna på sidan "Frågor och svar om hemtjänst, äldreboenden samt för personer med funktionsnedsättningar".

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

Våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har öppet som vanligt.

Barn som är sjuka ska stanna hemma

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn stanna hemma när de är sjuka. På Folkhälsonmyndighetens webbplats finner du uppdaterad information gällande hur länge ditt/dina barn ska vara hemma vid sjukdom.

Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Vad gäller för friska barn?

Finspångs kommun följer myndigheternas rekommendationer när elever/barn får och inte får vistas i skolan/förskolan. Det här gäller just nu:

 • Alla i familjen är friska: Eleverna/barnen är välkomna till skolan/förskolan.
 • Någon eller flera i familjen är sjuk men covid-19 inte har konstaterats:
  Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
 • Någon eller flera i familjen är sjuk och covid-19 har konstaterats:
  Alla ska stanna hemma även om man är frisk/symtomfri, detta gäller även yngre barn och elever.

Läs mer hos våra myndigheter:

Vuxenutbildningar

Enligt Folkhälsomyndigheten ska vuxenutbildning följa rekommendationer i linje med arbetsplats. Vänd dig till din utbildning för att se vad som gäller för just er.

Stödpaket till näringslivet i Finspång

Som följd av coronaviruset har näringar i Finspångs kommun drabbats av minskade intäkter och en oro för den påverkan det medfört för det lokala näringslivet. Finspångs kommun bidrar därför med extra stöd till det lokala näringslivet för att minska påverkan och risker för konkurser eller uppsägningar.

Läs mer i nyheten från 20 mars.

Allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Om du har allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du ringa nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Sidan uppdaterades senast 13 juli 2021.

Vid frågor om coronaviruset - ring 113 13

Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen är det viktigt att du ringer 113 13, som är det nationella informationsnumret, för att inte belasta vårdcentraler och 1177 Vårdguiden mer än nödvändigt. Numret 113 13 är öppet dygnet runt.

Du kan även läsa Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Hos våra myndigheter kan du ta del av bekräftad och uppdaterad information. Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information om det aktuella läget, smittspridning i landet samt frågor och svar.

Krisinformation.se

Hos Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Region Östergötland

Hos Region Östergötland kan du få vårdrådgivning via 1177 Vårdguiden och läsa mer om aktuellt läge samt beredskapen för coronaviruset i Östergötland.

Stöd för dig som som lever med hot och våld

Här finns hjälp och stöd för dig som blir utsatt för hot och våld. Det finns även hjälp och stöd för dig som ser och hör hot och våld i ditt hem.

Psykisk hälsa i kristid

I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska hälsan. På sidan Uppdrag psykisk hälsa finns en stödlista med kontaktuppgifter till stödlinjer, information och råd för alla åldersgrupper – exempelvis kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner. Listan har tagits fram i gemensamt arbete med ett stort antal andra organisationer och uppdateras löpande.

Relaterade nyheter om coronaviruset

På följande sida har vi samlat Finspångs kommuns nyheter som berör coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot