Språk/Language

Information om coronaviruset och covid-19

Finspångs kommun följer utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt, samt för att bromsa smittspridningen. Denna sida uppdateras löpande.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen

Det förekommer smittspridning i det svenska samhället, framför allt i storstadsregionerna. Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att bromsa smittspridningen för att inte många ska bli svårt sjuka samtidigt.

Stanna hemma om du är sjuk

Om du upplever minsta symtom som påminner om förkylning eller influensa, som snuva, hosta eller feber, ska du stanna hemma. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk för att förebygga smitta.

Det är extra viktigt att du som arbetar med vård av äldre inte går till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Du som är över 70 år

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta av covid-19. Om du är över 70 år uppmanas du därför att:

 • Begränsa din nära kontakter med andra. För råd om hur du som är frisk kan umgås med andra, besök informationssidan hos krisinformation.se
 • Undvik platser med många människor, som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. Kontakta din kommun om du inte har någon som kan hjälpa dig. E-Hälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan.

Åtgärder för att undvika smitta

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 30 sekunder (du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten).
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll minst 2 meters avstånd till andra och undvik att ta i hand.
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Sommar och covid-19

Under sommaren kan det periodvis bli väldigt höga temperaturer - så kallade värmebölja. I sommar är det därför viktigt att skydda sig mot både hälsoeffekterna av höga temperaturer och smittspridningen av covid-19. Förutom att hålla sig sval och dricka ordentligt är det ytterst viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra för att begränsa smittspridningen. Så försök hålla dig till de rekommendationer som finns!

Vad ska jag göra om det är trångt på badstranden eller på annan allmän plats?

Välj att åka till en annan plats, där det inte är lika mycket folk och där du kan njuta av sommaren på ett tryggt och säkert sätt. Tänk på att hålla avstånd till andra, även när du är i vattnet!

I Finspångs finns det 16 anlagda badplatser (14 kommunala badplatser och 2 icke kommunala) och 368 sjöar – det finns gott om utrymme och ingen anledning till trängsel.

Ta gärna med dig handsprit så att du kan hålla god handhygien ute i naturen.

Varken polisen eller Finspångs kommun kan avhysa personer utifrån grunden att det är trångt på en plats. En allmän plats är till för alla och under rådande viruspandemi är det viktigt att var och en tar ansvar för att inte sprida smitta vidare.

Om det är väldigt varmt och smittspridning av covid-19, vad innebär det?

För att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under sommaren 2020 vill Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma följande:

 • Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.
 • Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.
 • Var försiktig så att du inte misstar värmestress för feber. Se till att personen som uppvisar sådana symtom vilar i en sval miljö och dricker vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och personen mår bättre är orsaken troligen värmestress.
 • Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.
 • Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.
 • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
 • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen (i enskilda rum kan fläkt gå bra).

På Finspångs kommuns informationssida ”Värmebölja – höga temperaturer” kan du ta del av fler råd och vad du bör tänka på om värmebölja.

Allmän information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Information på olika språk / Information in different languages

Om du eller någon du känner är i behov av information på olika språk så har Folkhälsomyndigheten information om både sjukdomen covid-19 och hur du kan skydda dig och andra från smitta, samt vanliga frågor och svar.

If you, or someone you know, is in need of information in different languages you can visit the website of The Public Health Agency of Sweden, where you will find information about the disease covid-19 and how you can protect yourself and others from infection. You will also find FAQ about the disease covid-19.

Information movies in different languages

There are films about Covid-19 in Arabic, Somali, Tigrinja and Persian. Visit informationsverige.se to see the movies. The movies are available in Arabic, Somali, Tigrinja and Persian.

Tietoa covid-19-taudista

Besöksförbud på alla äldreboenden med möjlighet till utomhusbesök

Möjlighet till besök utomhus på äldreboenden

Finspångs kommuns äldreboenden ställer i ordning särskilda besöksplatser utomhus så att närstående äntligen kan träffas. Från måndag 22 juni blir detta möjligt. Det råder fortfarande besöksförbud inomhus.

Läs mer i nyheterna nedan.

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten, kontakta i sådana fall personalen.

Läs mer i nyheterna nedan.

Jag behöver hjälp, vart kan jag vända mig?

Röda Korset i Finspångs kommun

Röda Korset i Finspångs kommun samordnar frivilliga som hjälper till där det behövs. Du kan till exempel vända dig till dem för att få samtalsstöd över telefon eller få hjälp med att handla.

Goda grannar - Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har startat ett initiativ som kallas Goda grannar där man kan anmäla sitt behov av hjälp. Deras volontärer hjälper till med allt från att handla matvaror, gå ut med hunden, ordna med något, slänga sopor, hämta paket och viktiga mediciner. Hör av dig till dem så för­söker de matcha dig med volontärer nära dig.

Läs mer på sidan "godagrannar.se".

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har skapat en sida med en stödlista. Stödlistan innehåller samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov, från barn till vuxna och äldre.

Finspångs kommun - Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som känner att du inte mår bra finns det olika verksamheter och organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp. Här har vi samlat både organisationer och verksamheter som finns i Finspång och rikstäckande.

Finspångs kommun - Psykisk ohälsa

Livet består av upp- och nedgångar, glädje och sorg samt med- och motgångar. När du går igenom en jobbig period kan du känna behov av samtal.

Jag vill hjälpa till, vad jag kan jag göra?

Röda Korset i Finspångs kommun

Röda Korset i Finspångs kommun samordnar frivilliga som vill hjälpa till där det behövs. Det kan handla om samtalsstöd över telefon eller handla åt den som inte kan gå ut.

Ditt engagemang är viktigt - tillsammans är vi starka!

Goda grannar - Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har startat ett initiativ som kallas Goda grannar där man kan anmäla sig som volontär. Volontärerna ringer runt till hyresgästföreningens medlemmar i landet för att höra hur de mår och om de kan tänka sig att hjälpa till på något vis eller om de är i behov av hjälp.

Läs mer på sidan "godagrannar.se".

Information om eventuellt smittade personer i våra verksamheter

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Finspångsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Förbud mot allmänna sammankomster för fler än 50 personer

Fredag den 27 mars beslutade Sveriges regering att inte tillåta allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer. Den nya lagen gällande från och med söndag den 29 mars. Förordningen gäller tills vidare.

Läs mer om förordningen på polisens webbplats.

Information om åtgärder inom våra olika verksamheter

Vård och omsorg

Möjlighet till besök utomhus på äldreboenden

Finspångs kommuns äldreboenden ställer i ordning särskilda besöksplatser utomhus så att närstående äntligen kan träffas. Från måndag 22 juni blir detta möjligt. Det råder fortfarande besöksförbud inomhus.

Läs mer i nyheterna nedan.

Besöksförbud från och med 20 mars

Den 20 mars införde vi ett tillfälligt besöksförbud på våra äldreboenden och korttidsboenden inom vård och omsorg. Besöksförbudet är till för att skydda våra mest sårbara. Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som coronaviruset.

Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten, kontakta i sådana fall personalen.

Förskolor och grundskolor

Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att barn som är friska ska gå i förskola/skola.

Barn som är sjuka ska stanna hemma

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn ska stanna hemma när de är sjuka eller uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen ska stanna hemma tills att de är friska och ytterligare två dagar.

Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Gymnasieskolor

I början av mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att bedriva distansutbildning på gymnasieskolor och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka den rekommendationen med start 15 juni 2020.

Utifrån detta beslut kommer Finspångs kommun att återgå till ordinarie undervisning för gymnasiet och vuxenutbildning till höstterminen. Det innebär att de elever som slutar nian kommer att inleda sin gymnasieutbildning på plats i skolan och de som börjar sitt andra och tredje år på gymnasiet till hösten återgår till undervisning på plats i skolan.

Gymnasiet startar sin ordinarie verksamhet den 19 augusti 2020.

Vuxenutbildningar

I början av mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att bedriva distansutbildning på gymnasieskolor och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka den rekommendationen med start 15 juni 2020.

Utifrån detta beslut kommer Finspångs kommun att återgå till ordinarie undervisning för gymnasiet och vuxenutbildning till höstterminen.

För vuxenutbildningen innebär detta att distansundervisning fortsätter över sommaren och startar sin ordinarie undervisning i augusti.

Stödpaket till näringslivet i Finspång

Som följd av coronaviruset har näringar i Finspångs kommun drabbats av minskade intäkter och en oro för den påverkan det medfört för det lokala näringslivet. Finspångs kommun bidrar därför med extra stöd till det lokala näringslivet för att minska påverkan och risker för konkurser eller uppsägningar.

Läs mer i nyheten från 20 mars.

Allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Om du har allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du ringa nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Information på lätt svenska

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 på lätt svenska.

Sidan uppdaterades senast 6 augusti 2020.

Vid frågor om coronaviruset - ring 113 13

Om du har fler frågor om coronaviruset är det viktigt att du ringer 113 13, som är det nationella informationsnumret, för att inte belasta vårdcentraler och 1177 Vårdguiden mer än nödvändigt. Numret 113 13 är öppet dygnet runt.

Du kan även läsa Folkhälsomyndighetens utförliga frågor och svar.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Hos våra myndigheter kan du ta del av bekräftad och uppdaterad information. Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information om det aktuella läget, smittspridning i landet samt utförliga frågor och svar.

Krisinformation.se

Hos Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Region Östergötland

Hos Region Östergötland kan du få vårdrådgivning via 1177 Vårdguiden och läsa mer om aktuellt läge samt beredskapen för coronaviruset i Östergötland.

Stöd för dig som som lever med hot och våld

Här finns hjälp och stöd för dig som blir utsatt för hot och våld. Det finns även hjälp och stöd för dig som ser och hör hot och våld i ditt hem.

Psykisk hälsa i kristid

I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska hälsan. På sidan Uppdrag psykisk hälsa finns en stödlista med kontaktuppgifter till stödlinjer, information och råd för alla åldersgrupper – exempelvis kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner. Listan har tagits fram i gemensamt arbete med ett stort antal andra organisationer och uppdateras löpande.

Relaterade nyheter om coronaviruset

På följande sida har vi samlat Finspångs kommuns nyheter som berör coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot