Språk/Language

Byggbodar

Byggbod används för platskontor och personalutrymmen och behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatser.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • uppföra byggbodar i samband med en byggarbetsplats för en- och tvåbostadshus eller annat mindre projekt
 • uppföra byggbodar i mer än två våningar
 • ta en annan fastighet i anspråk än den byggarbetsplatsen är på
 • placera byggbodarna mindre än 4,5 meter från fastighetsgräns.

Bygglov behövs oftast inte om

 • det är en etablering i högst 6 veckor i samband med gatu- eller parkarbeten inom ett bostadsområde, eller vid anläggande av en bro eller en väg.


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • anmälan om kontrollansvarig
 • situationsplan på en tillförlitlig karta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan
 • avvecklingsplan

Hur ska jag göra?

 • Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger
 • Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen
 • Redovisa var byggnaden ska placeras
 • Skapa en kontrollplan
 • Gör fasadritningar
 • Gör en planritning
 • Gör en sektionsritning
 • Fyll i blanketten och skicka in din anmälan
 • Ta fram en avvecklingsplan
 • Skicka in din ansökan

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Therese Grundström
Stefan Knezevic

Administratör
Magnus Christoffersson