Finspångs kommun

Språk/Language

Ändra bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

 • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar.

Du behöver bygglov om

 • åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via e-tjänst eller blankett.
 • karta där berörd byggnad markeras.
 • plan- och sektionsritning.
 • konstruktionsritningar.
 • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig).

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Markera berörd byggnad tydligt på en karta.
 3. Skapa en kontrollplan.
 4. Gör fasadritningar.
 5. Gör en planritning.
 6. Gör en sektionsritning.
 7. Skicka in din anmälan eller ansökan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se