Språk/Language

Ändring av bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

 • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar

Du behöver bygglov om

 • åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • karta där berörd byggnad markeras
 • plan- och sektionsritning
 • konstruktionsritningar
 • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)

Hur ska jag göra?

 • Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger
 • Markera berörd byggnad tydligt på en karta
 • Skapa en kontrollplan
 • Gör fasadritningar
 • Gör en planritning
 • Gör en sektionsritning
 • Skicka in din anmälan eller ansökan

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Therese Grundström
Stefan Knezevic

Administratör
Magnus Christoffersson