Språk/Language

Regler för plats på förskola

Här hittar du information om vem som har rätt till barnomsorg, och vad som gäller när ditt barn har en plats på förskola.

Rätt till förskoleplats

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola om du som är vårdnadshavare:

  • arbetar eller studerar
  • är föräldraledig med syskon
  • är arbetssökande

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Även barn som har speciella behov på grund av familjens situation eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till förskola.

Allmän förskola från tre år

Ditt barn kan börja i allmän förskola när det fyller tre år. Det erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg. Läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

Barnets tider

Ditt barn har rätt att vara på förskolan de timmar som du är på arbetet eller i skolan. Det är din arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Tiden som barnet kan vara på förskolan bestäms genom en skriftlig överenskommelse mellan dig och förskolan.

Förskolorna har öppet helgfria vardagar kl. 6-18.

Om du behöver ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid, föräldra­ledighet eller arbetslöshet ska du anmäla det till förskolan. Gör det i god tid så att verksamheten får möjlighet att anpassas på ett bra sätt.

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Förskola för barn till arbetsökande och föräldralediga

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får ditt barn vara på förskolan 15 timmar i veckan. Barnet ges då möjlighet att delta i en pedagogisk verksamhet för sin egen utveckling.

Barnet erbjuds förskoleverksamhet fem dagar i veckan eller tre dagar i veckan. Rektorn beslutar vilka tider som gäller utifrån barnets bästa, förskolans möjligheter och dina önskemål. Tiderna beslutas terminsvis.

Du betalar vanlig avgift för platsen.

Allmän förskola

Ditt barn kan börja i allmän förskola när det fyller tre år. Det erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg. Allmän förskola börjar på hösten och är 15 timmar i veckan. Tiden som gäller är måndag till fredag kl. 8–11, och det följer grundskolans läsårstider.

Allmän förskola är gratis. För dig som behöver omsorg utöver denna tid så minskas avgiften till 75 procent eftersom du inte betalar för tiden i allmän förskola.

Säga upp eller byta förskola

Du som vårdnadshavare kan säga upp din förskoleplats eller byta till en annan förskola om du önskar. På sidan nedan hittar du mer information om hur du gör och vad som gäller.

Avgifter för förskola

När ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du en avgift tolv gånger om året som baseras på din inkomst. På sidan nedan kan du läsa mer om hur mycket barnomsorgen kostar och hur du lämnar in dina inkomstuppgifter så att du betalar rätt avgift. Du hittar också frågor och svar om fakturor.

Förskoleplats i annan kommun

Du kan ansöka om förskoleplats i en annan kommun än den som barnet är folkbokförd i. Du ansöker via blanketten nedan.

Ansökan bedöms utifrån en restriktiv och individuell prövning. Det gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskole­platsen i Finspångs kommun.

Ansök om förskoleplats

För att få en plats i förskola eller pedagogisk omsorg behöver du göra en ansökan. Du bör ansöka om förskoleplats minst 4 månader innan barnet ska börja. Läs mer på sidan nedan om hur du ansöker.

Kontakt

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång