Finspångs kommun

Språk/Language

Regler för plats på förskola

Här hittar du information om vem som har rätt till barnomsorg och vad som gäller när ditt barn har en plats på förskola.

Vem har rätt till förskoleplats?

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola om du som är vårdnadshavare:

  • arbetar eller studerar.
  • är föräldraledig med syskon.
  • är arbetssökande.
  • har ett barn som behöver verksamheten som stöd i sin utveckling.
  • har ett barn som på grund av barnets och familjens situation behöver tillsyn.

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller sin rätt till barnomsorg.

Alla barn har rätt att börja i allmän förskola när de fyller tre år. Det erbjuds till alla familjer, även om du inte har behov av barnomsorg. Läs mer om allmän förskola längre ner på sidan.

Barnets tider i förskolan

Här kan du läsa om vilka närvarotider som gäller vid olika typer av platser.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan de timmar som du är på arbetet eller i skolan. Det är din arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets omsorgstid lägger du som vårdnadshavare in på förskolans digitala plattform SchoolSoft.

Förskolorna i Finspångs kommun har öppet helgfria vardagar kl. 6-18.

Om du är arbetssökande får ditt barn vara på förskolan 15 timmar i veckan. Barnet ges då möjlighet att delta i förskolans utbildning för sin egen utveckling.

Barnet erbjuds förskola fem dagar i veckan eller tre dagar i veckan. Rektorn beslutar vilka tider som gäller utifrån barnets bästa, förskolans möjligheter och dina önskemål. Tiderna beslutas terminsvis.

Du betalar vanlig avgift för platsen.

Arbetssökande i kombination med timvikariat

Om du är arbetssökande och timvikarierar har du rätt att önska något av de två alternativen ovan som gäller för arbetssökande, 5 eller 3 dagar i veckan.

När timvikariatet blir mer än 50 procent av en heltid baseras barnets tider på dina arbetstider.

Om du och förskolans personal bedömer att barnet behöver mer tid på förskolan så kan rektorn besluta om det.

Arbetssökande i kombination med studier

Om du söker arbete och samtidigt studerar så baseras barnets tider på dina studietider plus restid. Barnet erbjuds dessutom förskola 10 timmar utöver studietid och restid.

Om du söker arbete och samtidigt studerar 50 procent (halvtid) eller mer, så baseras barnets tider endast på dina studietider plus restid.

Om du och förskolans personal bedömer att barnet behöver mer tid på förskolan så kan rektorn besluta om det.

Om du är föräldraledig med syskon får ditt barn vara på förskolan 15 timmar i veckan. Barnet ges då möjlighet att delta i förskolans utbildning för sin egen utveckling.

Barnet erbjuds förskola fem dagar i veckan eller tre dagar i veckan. Rektorn beslutar vilka tider som gäller utifrån barnets bästa, förskolans möjligheter och dina önskemål. Tiderna beslutas terminsvis.

Du betalar vanlig avgift för platsen.

Föräldraledig i kombination med studier

Barnets tider baseras på dina tider för studier plus restid. Om du och förskolans personal bedömer att barnet behöver mer tid på förskolan så kan rektorn besluta om det.

Allmän förskola börjar på hösten och är 15 timmar i veckan. Tiden som gäller är måndag till fredag kl. 8–11. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider vilket betyder att ditt barn är ledig på studiedagar och lovdagar.

Om du behöver ändra barnets placering på förskolan på grund av förändrad arbetssituation, föräldraledighet, studier eller arbetslöshet ska du anmäla detta via e-tjänsten nedan. Gör det i god tid så att verksamheten får möjlighet att anpassas på ett bra sätt.

Barn från och med ett års ålder erbjuds förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Detta innebär att när du som vårdnadshavare har semester är ditt barn ledigt från förskolan.

Om du har ett sådant arbete där du har friveckor under måndag till fredag, erbjuds ditt barn förskola 15 timmar dessa veckor.

Förskolan utgår alltid från barnets bästa. I vissa fall kan det innebära att barnet får utökad tid på förskolan. Varje ärende bedöms individuellt i dialog mellan dig som vårdnadshavare och förskolans rektor.

Mer om förskoleplats

För att få en plats i förskola eller pedagogisk omsorg behöver du göra en ansökan. Du bör ansöka om förskoleplats minst 4 månader innan barnet ska börja. Läs mer på sidan nedan om hur du ansöker.

Du som vårdnadshavare kan säga upp förskoleplatsen eller byta till en annan förskola om du önskar. På sidan nedan hittar du mer information om hur du gör och vad som gäller.

När ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du en avgift tolv gånger om året som baseras på din inkomst. På sidan nedan kan du läsa mer om hur mycket barnomsorgen kostar och hur du lämnar in dina inkomstuppgifter så att du betalar rätt avgift. Du hittar också frågor och svar om fakturor.

Du kan ansöka om förskoleplats i en annan kommun än den som barnet är folkbokförd i. Du ansöker via blanketten nedan.

Ansökan bedöms utifrån en restriktiv och individuell prövning. Det gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskole­platsen i Finspångs kommun.

Ditt barn kan börja i allmän förskola när det fyller tre år. Det erbjuds till alla, även till dig som inte har behov av barnomsorg.

Allmän förskola börjar på hösten och är 15 timmar i veckan.

Allmän förskola är gratis. För dig som behöver omsorg utöver denna tid så minskas avgiften till 75 procent eftersom du inte betalar för tiden i allmän förskola. Du behöver ansöka om plats, det gör du i e-tjänsten på sidan nedan.

Kontakt

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg
Sektor utbildning

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång