Finspångs kommun

Språk/Language

Ansök om plats på förskola

Du har rätt till förskoleplats när ditt barn är mellan ett och fem år, och om du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig. Om ditt barn är tre år har barnet rätt till allmän förskola. Det erbjuds till alla från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år - även till dig som inte har behov av barnomsorg. För att få plats i förskola behöver du göra en ansökan.

Så ansöker du om plats på förskola

Ansök om plats så fort du vet när ditt barn kommer att vara i behov av förskoleplats.

Vi erbjuder plats så långt det är möjligt utifrån dina önskemål. Du kan önska tre alternativ till förskola.

Senast en månad före önskat datum får du ett erbjudande om förskoleplats i kommunen.

Tänk på att ansöka om förskoleplats senast fyra månader innan du vill att ditt barn ska börja, för att vara garanterad en plats i tid.

Nedan ser du vilka förskolor som finns i Finspångs kommun och var de ligger.

Du kan skicka in din ansökan om förskoleplats via kommunens e-tjänst. För att ansöka om förskoleplats via e-tjänst behöver du:

  • Mobilnummer eller en e-postadress.
  • Svenskt personnummer.
  • Tillgång till e-legitimation (exempelvis BankID, Mobilt BankID eller Freja eID+)

Om du som är vårdnadshavare saknar något av det, kan du istället ansöka om förskoleplats via en blankett.

Om du ansökt om förskoleplats digitalt så kommer ett erbjudande skickas till dig på ”mina sidor” Det är viktigt att du svarar på erbjudandet inom den tid som står angivet på sidan. Om du inte svarar i tid förlorar du platsen och ditt ködatum, och behöver söka igen.

Ifall digital ansökan inte är möjlig så skickas erbjudandet i ett brev.

Du får erbjudandet om plats senast en månad innan önskad förskolestart. Det gäller om du ansökt minst fyra månader innan önskad förskolestart.

Om kommunen inte kan erbjuda dig något av dina önskemål har du som vårdnadshavare två alternativ:

  • Tacka nej till erbjudandet om förskoleplats och stå kvar i kö till den önskade förskolan.
  • Tacka ja till erbjudandet och låta barnet börja i förskola, men stå kvar i omplaceringskö så att barnet kan börja i den önskade förskolan om det finns plats längre fram.

Vad händer när man tackat ja till plats?

När du har tackat ja till erbjudande om plats kommer du att få en bekräftelse skickad hem via post. Du kommer också få kontaktblad, dokument om tillsynsbehov, inkomstuppgifter och ett följebrev med övrig information hemskickat.

  • Fyll i dokumenten och skicka tillbaka till kommunen inom 10 dagar.

När kommunen har mottagit dokumenten kommer du att bli kontaktad via brev med ett placeringsbeslut. Förskolan tar sedan kontakt med dig som är vårdnadshavare för att komma överens om tid för inskolning.

Börja i förskolan

Inför förskolestarten kan det finnas många frågor. På vår sida "Börja i förskolan" kan du bland annat se en film från en vanlig förskoledag, läsa om hur introduktionen går till och vad som kan vara bra att veta inför förskolestarten.

Kö till förskola

När du ansöker till förskola kan du ange tre alternativ på förskolor du önskar att ditt barn ska börja i. Ditt barn får ett ködatum, som är samma datum som ansökan registrerats i kommunen. Om flera barn har samma ködatum erbjuds äldsta barnet först.

Vi strävar efter att syskon ska få plats på samma förskola.

Nyinflyttade har förtur

Du som är nyinflyttad i Finspång har förtur till förskoleplats. Vi erbjuder dig en plats inom en månad efter att vi har fått din ansökan. Det krävs att du har arbete eller studerar vid inflyttning för att få förtur i kön.

Barn i behov av särskilt stöd

Om du som vårdnadshavare inte arbetar eller studerar kan ditt barn som är i behov av särskilt stöd fortfarande få plats inom barnomsorgen enligt Skollagen 8 kap.5§ och 9§. Rektorn på förskolan tar beslut om hur mycket tid ditt barn kommer beviljas att få vara på förskolan. Om det finns behov skapar personalen en pedagogisk kartläggning som används som stöd när ditt barn är på förskolan.

Så ansöker du till enskild eller privat förskola

För att ansöka till Fröhusets förskola går du genom kommunens vanliga kö och ansöker via e-tjänst eller blankett.

Ansök till Skorpan och Sjöviks Förskola genom respektive förskolas webbsida.

Ansök till förskola i annan kommun

Om du vill ansöka till en förskola i en annan kommun än den barnet är folkbokförd i, gör du det via blankett. Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan digitalt för att sen skriva ut och signera ansökan. Det här gäller även dig som ska flytta till en annan kommun och önskar att få behålla platsen i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är ansluten till förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Finskspråkiga aktiviteter bedrivs integrerat i den ordinarie förskoleverksamheten på Dunderbackens förskola.
När du gör en ansökan om förskoleplats anger du Dunderbackens förskola som önskemål. Ange även att språket finska önskas.

Esikoulutoimintaa suomeksi

Finspångin kunta kuuluu suomenkielen hallintoalueeseen, se tarkoittaa että kunnalla on velvollisuus tarjota esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta suomenkielellä.

Suomenkielinen toiminta on yhdistettynä tavalliseen esikoulutoimintaan kunnan Dunderbackenin esikoulussa. Ilmoita toivomuksesi lomakkeessa "Ansökan till förskolan" sekä täytä myös lisähakemus.

Lisää tietoa suomenkielisestä esikoulusta löydät alhaalta.

Kontakt

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg
Sektor utbildning

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ellenor Lindroth
Verksamhetschef - Förskola, fritidshem, grundskola F-6 och anspassad skola
Sektor utbildning

0122 859 77
ellenor.lindroth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång