Finspångs kommun

Språk/Language

Anpassning av platser för en håll­bar förskola

Antalet barn fortsätter att minska i Finspångs kommun och det finns behov att anpassa lokaler utifrån antalet förskoleplatser. Därför avecklas två för­skolor inför höst­terminen 2024.

Barn leker med lego

Foto: Christian Ekstrand

Demografin visar att allt färre barn föds i Sverige och Finspång är inget undantag. Siffrorna visar även att inte inga större barnkullar är att vänta. Det får konsekvensen att kommunen nu behöver se över organisationen i förskolan för att fortsätta erbjuda kvalitativ barn­omsorg.

- När barnen blir fler är det en självklarhet att kommunen kommer att anpassa verksamheten utifrån det. Vi behöver använda vår budget till personal på förskolorna, snarare än till lokalkostnader, säger Eva Svensson, utbildningschef.

Två förskolor avvecklas

Inför höstterminen 2024 kommer verksamheten på förskolan Ängslyckan och Viggestorps förskola att avvecklas. Du som vårdnads­havare till barn på förskolan Ängslyckan och Viggestorps förskola kommer under vecka tio att få ytterligare information via skol­plattformen SchoolSoft inför önskning om ny förskoleplats på andra förskolor. Vi kommer arbeta för att barnen i möjligaste mån hamnar i en grupp, tillsammans med barn som de redan känner.

Förslag till beslut för en hållbar skol­organisation

Under vårterminen 2024 kommer sektor utbildning att lämna ytterligare förslag till kommunstyrelsen om anpassning av organisation och lokaler för att få en budget i balans. Planeringen är att föreslå kommunstyrelsen att ta ett beslut för en planering av lokal­anpassning med sikte på 2035. Som en del i underlaget till beslutet ska en barn­konsekvens­analys genomföras för att säkerställa att barns rättigheter finns med i besluts­­fattandet.

Frågor och svar

Antalet barn som går i Finspångs förskolor har minskat de senaste åren. Vi behöver därför samla barn­grupperna för att fortsätta att ha en bra verksamhet för både barn och personal.

Ja, du som är vårdnadshavare till barn på Ängslyckan och Viggestorps förskolor kan önska förskola. Så här ser processen ut:

  1. Från och med 7 mars 2024 går det söka ny förskoleplats inför höstterminen 2024.
  2. Gå in via e-tjänsten på Finspångs kommun och ange vilka förskolor du önskar. Ange tre alternativ.
  3. Slutdatum för att ansöka om en ny förskoleplats är 22 mars. Ansöker du inte innan det tilldelas du en förskoleplats.
  4. Alla förskolor är sökbara och placering erbjuds i mån av plats på den sökta förskolan.
  5. Viggestorp och Ängslyckans vårdnadshavares barn har förtur till de platser som finns idag.
  6. Placeringserbjudande kommer att ske utifrån när ditt barn började på förskola i Finspångs kommun.När det gäller syskon så räknas det från det datum när det äldsta barnet började på förskolan.
  7. När du fått ett placeringserbjudande har du högst tio dagar på dig att svara.
  8. När placeringarna sedan är klara får du som vårdnadshavare information från den nya förskolan.

I samband med att höstterminen startar 2024.

Tillsvidare­anställd personal kommer att erbjudas en tjänst i någon av våra andra förskolor.

Du som är vårdnadshavare får information från verksamheten.

Kontakt

Eva Svensson
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122 854 37
eva.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång