Finspångs kommun

Språk/Language

Torghandel och allmän plats

Finspångs kommun ser gärna ett levande Finspång genom torghandel, evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Du som vill bedriva torghandel på Bergslagstorget kan kostnadsfritt boka en plats av kommunen.

Torghandel får äga rum på helgfria onsdagar, fredagar och lördagar mellan klockan 7 till 15. För att bedriva torghandel utöver dessa dagar och tider krävs polismyndighetens tillstånd för markupplåtelse. På torget finns tillgång till el (220 volt). Se information om hur du söker tillstånd samt ordningsföreskrifter för torghandel nedan.

Bild över torgplatser på torget

Torghandel får äga rum på helgfria onsdagar, fredagar och lördagar mellan klockan 7 till 15. För att bedriva torghandel utöver dessa dagar och tider krävs polismyndighetens tillstånd för markupplåtelse.

Hur söker jag tillstånd?

Innan du lämnar in en ansökan om tillstånd kan du kontakta Finspångs kommun för rådgivning, till exempel för att kontrollera om tillstånd behövs eller inte, lämpliga platser för verksamheten eller vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du ska alltid kontakta Polismyndigheten som bedömer om verksamheten kan ske utan fara för trafiken eller för ordning och säkerhet. Polisen granskar din ansökan med hänsyn till trafik, gångtrafik, allmän ordning och säkerhet och skickar sedan ansökan på remiss till kommunen. Det är oftast Finspångs kommun som förvaltar marken och som därför alltid får remissen.

Vid bedömningen av ansökan tar kommunen hänsyn till:

  • skötsel.
  • markanvändning.
  • stadsbild.
  • miljöfrågor och trafik.
  • framkomlighet och tillgänglighet.

Om kommunen väljer att säga nej till ansökan får inte tillstånd ges av Polismyndigheten. Utöver markupplåtelsen är det du som vill använda kommunens mark som är skyldig att hålla dig informerad om vilka andra tillstånd som krävs, som till exempel bygglov eller tillstånd för utskänkning av alkohol.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång