Finspångs kommun

Språk/Language

Amalia Wall, undersköterska

Amalia berättar om sin roll som undersköterska och hur det är att arbeta i Hemgångsteamet. Hur hon känner sig behövd och att hennes arbete är något viktigt - meningsfullt.

Amalia Wall, undersköterska

Varför valde du att arbeta som undersköterska i Hemgångsteamet?

Jag valde att tacka ja till tjänsten som undersköterska på hemgångsteamet främst för att jag har en vilja att hela tiden fortsätta utvecklas i min yrkesroll. I hemgångsteamet såg jag möjligheterna att kunna använda mina kunskaper och erfarenheter som jag redan har fast på ett bredare sätt. Efter flera år som jag har arbetat i hemtjänsten så har jag skaffat mig en uppfattning om hemsituationer som kunde och skulle ha gjorts tryggare från början för våra hemtjänstkunder, det har jag med mig idag till min nya arbetsplats.

För mig är det viktigt att se hela människan med fysiska, psykiska, emotionella och sociala behov. När man ser människan på det här sättet så kan man i de allra flesta fall hitta saker som kan förbättras och arbetas med för att personen ska få en ökad känsla av välbefinnande och trygghet i sitt egna hem. I hemgångsteamet har jag förutsättningarna och tiden för att se människan och hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med att vara undersköterska är alla fantastiska människor som jag får får möta och hjälpa. Jag upplever att människor som vi möter visar en tacksamhet som gör att jag känner mig behövd. Att det jag gör är något stort, otroligt viktigt, respektfullt och meningsfullt.

Det bästa med att vara undersköterska på hemgångsteamet är arbetssättet vi har, som jag trivs med. Jag känner att jag har en god arbetsmiljö på den här arbetsplatsen som tillåter att jag kan gå hem efter ett arbetspass och känna att jag har gjort ett bra jobb.

Under de 14 dagar som kunden tillhör oss på hemgångsteamet så förändras ofta mycket runt omkring kunden, vilket gör att den ena dagen inte är den andra lik. Innan jag öppnar dörren in till bostaden hos en av våra kunder så vet inte jag vilka utmaningar som jag ska ställas inför dagen, det gör arbetet lärorikt och spännande!

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Vi som jobbar på hemgångsteamet jobbar vardagar och helger kl. 7-16. Vi möts alltid på kontoret kl. 7 och startar arbetspasset med att var och en tar sitt ansvar över att läsa dokumentationer och annan information på datorn som berör våra kunder. Det är viktigt att ha en uppfattning om vad som hänt hos kunden under kvällen och natten då vi inte har varit bemannade.

Cirka kl. 7.10 har vi morgonmöte, då delar vi med oss av det vi läst på datorn till varandra och sedan börjar vi planera inför dagen.

Till skillnad från hemtjänsten som har Laps Care-planerare, som planerar personalens besök hos kunderna över dagen, så planerar vi på hemgångsteamet vår dag utan hjälp från Laps Care-planerare då en kunds behov av hjälp hela tiden kan förändras under dagen.

Vi försöker alltid att planera besöken hos våra kunder utefter kontinuitet och kontakt­mannaskap för kundens känsla av trygghet. Vi har kunder över hela kommunen både i tätort och landsbygd så därför brukar vi dela upp oss på de bilar och cyklar som vi har. Vi tar med oss en varsin arbetstelefon och åker ut på besök hos våra kunder och tillgodoser det som dem behöver hjälp med under dagen. Som undersköterska hjälper man till med allt möjligt från hygien till att vara en social kontakt. Oftast så jobbar vi självständigt men ibland även två och två om en situation kräver dubbelbemanning.

Mellan besöken finns det tid för dokumentation i kundernas journaler och även tid för att ta kontakt med andra professioner gällande saker som berör kunden. Förutom mejlkontakter, dag och journalanteckningar så skriver vi på hemgångsteamet även våra kunders genom­förandeplaner i datorn, därför kan det bli en hel del datorarbete under ett arbetspass.

Rasten tar vi när det passar för dagen, ibland händer det att vi tar rasten i bilen eller på annan plats om vi är långt från kontoret.

Vi har alltid kontakt med varandra kollegor emellan under dagen via våra arbetstelefoner om det är så att vi inte ses något förens arbetspassets slut.

Kl. 16 slutar vi oftast för dagen och samlas på kontoret en stund innan, då rapporterar vi över nödvändig information till hemtjänstgrupperna och nattpatrullen som tar hand om kunden övrig tid på dygnet.

Vad krävs för att jobba som undersköterska i Hemgångsteamet?

Vi som arbetar i hemgångsteamet ser, lyssnar och tar in vilket behov av hjälp och insatser som en person har, därför krävs det att man är engagerad och noggrann för att inte missa viktiga delar i arbetet. Man bör gilla att ha många bollar i luften då en stor del av arbetet för oss som jobbar i hemgångsteamet är att vara en länk mellan kunden och andra professioner så som biståndshandläggare, sjuksköterskor, läkare, arbets och fysioterapeuter. Vi försöker även att ha en god kontakt med närstående och anhöriga till kunden. Med det sagt så krävs det att du tycker om sociala kontakter och såklart även människor - alla människor!

Vi möter olika åldrar på människor med olika behov och olika förutsättningar inför en hemkomst, men en sak som inte skiljer dem åt är att alla kunder ska få ett bra bemötande och en god omvårdnad av oss.

Du ska därför ha ett professionellt förhållningssätt. För mig betyder ett professionellt förhållningssätt att man har en humanistisk människosyn, en förmåga att känna empati och vara en god lyssnare. Humor tycker jag också är en viktig del av arbetet och att kunna känna av och hantera människor på olika vis, på det viset som varje individ uppskattar mest.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Att ha Finspångs kommun som arbetsgivare känns tryggt. Sedan jag började som timvikarie i 18-årsåldern har Finspångs kommun sett mig och erbjudit mig arbete vilket har gett mig både en tillsvidareanställning och en undersköterskeutbildning.

Jag är omringad av många engagerade personer med olika titlar som också är anställda under samma arbetsgivare. Tillsammans tycker jag att vi har en fin gemenskap och gott samarbete mellan varandra, för det är ju ändå så att mycket saker går hand i hand mellan flera olika enheter.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Som undersköterska kan jag få människors liv att fortsätta även när personen i fråga själv inte tror att det är möjligt. Vi visar hur, steg för steg, tills personen kan "stå på egna ben”. I andra fall finns vi som stöttning och hjälp för att öka en persons livskvalitet.

Vi finns även där den dagen då livet närmar sig sitt slut. Vi tar hand om, lyssnar, finns med vår närvaro och besvarar frågor. Vi gör allt som vi kan för att varje situation ska bli så bra som möjligt.

Därför är mitt jobb ett av Sveriges viktigaste. Jag brukar tänka, vad vore samhället utan oss som arbetar i vården?

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång