Finspångs kommun

Språk/Language

Petra Åkerberg, Socialsekreterare

Bild på Petra Åkerberg

Petra Åkerberg berättar om sin roll som socialsekreterar och vuxenhandlläggare inom individ- och familjeomsorg (IFO). För Petra är det bästa den postitiva känslan som uppstår av att stötta och hjälpa någon ur oönskade livssituationer/kriser.

Varför valde du att arbeta som vuxenhandläggare inom individ- och familjeomsorg?

Det finns många anledningar. Jag är intresserad av socialt arbete, möten med människan och hens livssituationer. Jag gillar variationen av spannet från mycket komplexa problembilder till mindre problembilder. Jag gillar även att läsa lagar. Det är ett otroligt ärofyllt arbete på så sätt att jag tillåts att vara en liten del i pusslet för att en människa ska kunna lägga färdigt sin livsbild för att sedan klara sig utan hjälp från socialkontoret!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Den positiva känslan av att kunna stötta och hjälpa någon ur oönskade livssituationer/kriser mot dennes individuella målbild. Det absolut bästa med mitt jobb är mötet med alla kommuninvånare och allt jag får lära mig av så många olika möten. Min yrkesroll och även min personliga utveckling boostas dagligen. Varierande arbetstempo och att det finns utrymme till att vara flexibel, särskilt under dessa rådande pandemitider.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Oj, det är omöjligt att svara på för den ena dagen är sällan den andra lik. Men framför allt spenderar jag mycket tid på att träffa kommuninvånare som ansökt om bistånd och utreda rätten till bistånd för varje unik individ som är fyllda 18 år.

Föra journalföringssystem, skriva utredningar, hålla mig uppdaterad vad gäller lagar som reglerar mitt yrke samt förhålla mig till prejudicerande domar inom området, det vill säga domar som är vägledande för underinstanserna och därmed också vägledande inom vårt yrke.

Delta och driva möten med andra samarbetspartners såsom exempelvis frivård, kriminalvård, sjukvård, polis, HVB, familjehem, skyddade boenden och Statens institutionsstyrelse.

Det krävs också engagemang för att samverka över gränserna med exempelvis övriga kollegor inom IFO.

Vad krävs för att jobba som vuxenhandläggare?

Engagemang, glöden och viljan att aldrig ge upp. Mod för att våga tro på att varje människa, som jag träffar, känner sig själv bäst och därigenom kan vi tillsammans hitta nyckeln till förändring.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Jag älskar det, det bjuder på utmaningar och även stort engagemang från hela sektorn för att bjuda in till samarbete. IFO har också gjort stora satsningar i att implementera Signs of safety, vilket är ett förhållningssätt med fokus på trygghet och säkerhet för utsatta barn, ungdomar och vuxna. Vi skapar en samarbetsallians med hjälp av att visualisera för de familjer vi möter, engagera familjens nätverk där vi har en hög tilltro till familjernas egna lösningar och ansvar.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Eftersom socialkontoret är samhällets yttersta skydd mot de allra mest utsatta målgrupperna så är det ett otroligt viktigt och ständigt pågående arbete.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång