Finspångs kommun

Språk/Language

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Här hittar du bland annat information om vad förskola och fritidshem kostar, hur du lämnar uppgifter om din inkomst samt svar på vanliga frågor om fakturor.

När ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du en avgift tolv gånger om året som baseras på din inkomst.

Hur mycker du betalar för din barnomsorg baseras på ditt hushålls sammanlagda inkomster. Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats i barnomsorgen.

Det finns ett tak för hur hög avgiften för barnomsorg får vara. Detta kallas maxtaxa. Maxtaxan gäller för alla kommunala förskolor och fritidshem.

Inkomsttaket och avgiftsnivåerna i maxtaxan höjdes från och med 1 januari 2023. Inkomsttaket är 56 250 kr per månad.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare. Det gäller oavsett om barnen går i förskola eller fritids­hem. Avgiften tas ut om hushållets sammanlagda inkomster är 10 000 kr eller mer per månad.

Avgift för barn som är ett till tre år

Avgiften är samma oavsett hur mycket tid barnet är på förskolan.


AvgiftMaxtaxa (max avgift)
Barn 13 procent av inkomsten1 688 kr/månad
Barn 22 procent av inkomsten1 125 kr/månad
Barn 31 procent av inkomsten563 kr/månad
Barn 4Ingen avgift

Avgift för barn som är tre till fem år

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds från och med hösten barnet fyller tre år. Barnet är på förskolan högst 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Om barnet inte är anmält till allmän förskola är avgiften 75 procent av maxtaxan.


AvgiftMaxtaxa (max avgift)
Barn 12,25 procent av inkomsten1 266 kr/månad
Barn 21,5 procent av inkomsten844 kr/månad
Barn 30,75 procent av inkomsten422 kr/månad
Barn 4Ingen avgift

Avgift för barn som är sex till tolv år

Avgifter för barn som går i fritidshem.


AvgiftMaxtaxa (max avgift)
Barn 12 procent av inkomsten1 125 kr/månad
Barn 21 procent av inkomsten563 kr/månad
Barn 31 procent av inkomsten563 kr/månad
Barn 4Ingen avgift

Avgift för barn som beviljats plats av behov av särskilt stöd

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar endast avgift för omsorgsbehov och vistelsetid utöver anvisade timmar.

Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem.

Avgift för barn med tillfällig fritidshems­verksamhet eller vid akut behov av plats

Avgift för barn med tillfällig fritidshems­verksamhet samt vid akut behov av fritidshems­plats betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade ”dag till dagplats” betalas för de dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren.

När ditt barn får plats i barnomsorg är det viktigt att du lämnar in ditt hushålls inkomstuppgifter, för att du ska få rätt avgift. Du ska fylla i den lön eller ersättning du och övriga personer i hushållet har innan skatt.

Tänk på att inkomstuppgifterna du lämnar in kontrolleras via Skatteverket. Om du inte lämnar in dina inkomstuppgifter kommer du automatiskt att få betala maxtaxa för barnomsorg.

Meddela ändrade inkomstuppgifter

Det är viktigt att du meddelar förändringar i ditt hushålls inkomst, så att du får rätt avgift. Det är även viktigt att meddela när hushållets familjeförhållanden förändras, till exempel vid separation.

Hur anmäler jag mina inkomstuppgifter?

Du lämnar in ditt hushålls inkomstuppgifter via e-tjänst eller blankett. Du hittar dem via länken nedan.

Vanliga frågor om fakturor och avgifter

Du betalar avgift månadsvis 12 månader per år, så länge ditt barn har en plats inom barnomsorgen. Avgiften påverkas inte av olika typer av frånvaro, som när ditt barn är sjukt eller ledigt.

Fakturan skickas till dig från kommunen och har förfallodatum den sista i månaden. Avgiften gäller för innestående månad.

Vid utebliven betalning kan platsen för förskola och fritidshem stängas av. Obetalda fakturor överlämnas för indrivningsåtgärder och skulden behöver regleras innan platsen kan återfås.

När vårdnadshavarna har skilda hushåll, och båda nyttjar omsorgsplatsen, ska man ha delad faktura. Då har man en plats men två platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Det innebär två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga maxavgiften för en plats. Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.

Du kan välja att betala din faktura via autogiro eller e-faktura. Anmälan till e-faktura gör du via din internetbank. Ansökan om autogiro gör du via kommunens blankett, e-tjänst eller din internetbank.

Avgiftsgrundande inkomst innebär att avgiften bestäms utfrån hushållets gemensamma bruttoinkomst (inkomst innan skatt).

Inkomstuppgifterna ska lämnas i samband med att du får plats inom barnomsorgen, och därefter vid förändringar i hushållets inkomst.

Kontakt

Fakturafrågor

Om du har frågor om en faktura, kontakta administratören på barnets skola eller förskola. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas eller förskolas sida.

Andra frågor

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
lotta.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång