Språk/Language

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Här hittar du bland annat information om vad förskola och fritidshem kostar, hur du lämnar uppgifter om din inkomst samt svar på vanliga frågor om fakturor.

Hur mycket kostar min barnomsorg?

När ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du en avgift tolv gånger om året som baseras på din inkomst. Hur mycker du betalar för din barnomsorg baseras på ditt hushålls sammanlagda inkomster. Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats i barnomsorgen.

Det finns ett tak för hur hög avgiften för barnomsorg får vara - detta kallas maxtaxa. Maxtaxan gäller för alla kommunala förskolor och fritidshem.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare. Det gäller oavsett om barnen går i förskola eller fritids­hem. Avgiften tas ut om hushållets sammanlagda inkomster är 10 000 kr eller mer per månad.

Lämna uppgifter om hushållets inkomst

När ditt barn får plats i barnomsorg är det viktigt att du lämnar in ditt hushålls inkomstuppgifter, för att du ska få rätt avgift. Du ska fylla i den lön eller ersättning du har innan skatt.

Tänk på att inkomstuppgifterna du lämnar in kontrolleras via Skatteverket. Om du inte lämnar in dina inkomstuppgifter kommer du automatiskt att få betala maxtaxa för barnomsorg.

Meddela ändrade inkomstuppgifter

Det är viktigt att du meddelar förändringar i ditt hushålls inkomst, så att du får rätt avgift. Det är även viktigt att meddela när hushållets familjeförhållanden förändras, till exempel vid separation.

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Finspångs kommun tillämpar maxtaxa och får statsbidrag för detta. Inkomsttaket och avgiftsnivåerna i maxtaxan höjdes från och med 1 januari 2023. Inkomsttaket är 54 830 kr per månad.

Avgift för barn som är 1 till 3 år

Avgiften är samma oavsett hur mycket tid barnet är på förskolan.

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 645 kr/månad.
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 097 kr/månad.
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 548 kr/månad.
 • Barn 4: Ingen avgift.

Avgift för barn som är 3 till 5 år

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds från och med hösten barnet fyller tre år. Barnet är på förskolan högst 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Om barnet inte är anmält till allmän förskola är avgiften 75 procent av maxtaxan.

 • Barn 1: 2,25 procent av inkomsten, dock högst 1 234 kr/månad.
 • Barn 2: 1,5 procent av inkomsten, dock högst 823 kr/månad.
 • Barn 3: 0,75 procent av inkomsten, dock högst 411 kr/månad
 • Barn 4: Ingen avgift.

Avgift för barn i skolbarnomsorg som är 6-12 år

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 097 kr/månad.
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 548 kr/månad.
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 548 kr/månad.
 • Barn 4: Ingen avgift.

Fakturafrågor

Hur många månader betalar jag avgift?

Du betalar avgift månadsvis 12 månader per år, så länge ditt barn har en plats inom barnomsorgen. Fakturan skickas från kommunen och har förfallodatum den sista i månaden. Avgiften avser innestående månad.

Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiften bestäms utfrån hushållets gemensamma bruttoinkomst- avgiftsgrundande inkomst. Inkomstuppgifterna ska lämnas i samband med att du får plats inom barnomsorgen, och därefter vid förändringar i hushållets inkomst.

Hur anmäler jag mina inkomstuppgifter?

Du lämnar in ditt hushålls inkomstuppgifter via kommunens e-tjänst eller blankett.

När ska jag lämna inkomstuppgifter?

 • När ditt barn får plats i barnomsorg
 • När hushållets inkomst förändras
 • När hushållets familjeförhållanden förändras, exempelvis vid separation.

Vad gör jag om min inkomst ändras?

Du som vårdnadshavare ska anmäla förändringar i din inkomst. Det är även vitkigt att lämna dina inkomstuppgifter, även om de inte har förändrats.

Vad händer om jag inte lämnar in inkomstuppgifter?

Om du inte lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer du att placeras i högsta avgiftsklassen kommande månad.

Vad händer om jag har obetalda fakturor?

Vid utebliven betalning kan platsen för förskola och fritidshem stängas av. Obetalda fakturor överlämnas för indrivningsåtgärder och skulden behöver regleras innan platsen kan återfås.

När har man delad faktura?

I de fall då vårdnadshavarna har skilda hushåll, och båda nyttjar omsorgsplatsen, ska man ha delad faktura. Då har man en plats men två platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Det innebär två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga maxavgiften för en plats. Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.

Hur kan jag betala min avgift?

Du kan välja att betala din faktura via autogiro eller e-faktura. Anmälan till e-faktura gör du via din internetbank. Ansökan om autogiro gör du via kommunens blankett, e-tjänst eller din internetbank.

Avgift för barn som beviljats plats av behov av särskilt stöd

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid utöver anvisade timmar.
Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem.

Avgift för barn med tillfällig fritidshems­verksamhet eller vid akut behov av plats

Avgift för barn med tillfällig fritidshems­verksamhet samt vid akut behov av fritidshems­plats betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade ”dag till dagplats” betalas för de dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång