Språk/Language

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Jonny Sävenhed
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

jonny.savenhed@finspang.se