Språk/Language

Kompostering

Matrester och trädgårdsavfall kan komposteras. Det är bara när du vill kompostera ditt hushållsavfall som du behöver anmäla det till kommunens miljöenhet, bygg-och miljönämnden.

Komposteringsbehållare

En behållare för kompostering av hushållsavfall måste vara värmeisolerad. Behållaren ska vara sluten men inte lufttät. Kom ihåg att ta hänsyn till dina grannar när du placerar din behållare för kompost.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång