Finspångs kommun

Språk/Language

Kompostering

Mat- och trädgårdsavfall får du kompostera på din fastighet sålänge det görs på ett korrekt sätt. Det får inte locka till sig skadedjur eller framkalla lukt. Du måste också ha godkänt din hemkomposterings av bygg- och miljönämnden i Finspångs kommun.

Starta egen kompostering

Vill du kompostera ditt matavfall på egen fastighet måste en sådan anmälan genomföras och godkännas av kommunens miljöenhet, bygg- och miljönämnden.

Fram tills dess att den egna komposteringen inte har ett godkännande av bygg- och miljönämnden ska du slänga allt matavfall i den gröna påsen som Finspångs Tekniska tillhandahåller. Den gröna påsen används för att separera matavfallet från det brännbara avfallet och på så sätt kan resursen användas till produktion av biogas och biogödsel istället.

Komposteringsbehållarens utformning

En behållare för kompostering av hushållsavfall måste vara värmeisolerad. Behållaren ska vara sluten men inte lufttät. Kom ihåg att ta hänsyn till dina grannar när du placerar din behållare för kompost.

Frågor

För frågor kring hemkompostering hänvisas frågor tilll miljöfunktionens expedition och för frågor kring gröna påsen hänvisas du ta kontakt med kundservice på Finspångs Tekniska.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång