Finspångs kommun

Språk/Language

Avfallsplan och föreskrifter

Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument för avfall och återvinning. Renhållnings­ordningen består av två separata delar; avfallsplan och avfallsföreskrifter. Det är kommun­fullmäktige som beslutar om renhållnings­ordningen och den revideras vart fjärde år.

Avfallsplan

Avfallsplan är en strategi som beskriver vilket arbete kommunen ska ha för en hållbar och utvecklande avfallshantering. Den avfallsplan som gäller just nu har ett tydligt fokus på avfalls­trappan som innebär att avfall ska förebyggas i första hand men även att steg med ökat material­återanvädning och material­­återvinning har tydliga riktningar.

Avfallsplanen är förankrad med den strategiska planen för Finspång och förankrad med Agenda 2023. Planen är framtagen av miljö- och samhällsberedningen till Finspångs kommunsfullmäktige, ihop med Finspångs Tekniska Verk AB.

Föreskrifter

I föreskrifterna regleras bland annat fastighetsägares och andra avfalls­producenters skyldigheter och rättigheter, kommunens krav på källsortering och kompostering, hämtnings­intervallen, fraktions­indelning och undantag. Föreskrifterna är uppdaterade under 2020 med anledning av att Finspångs kommun inför sortering för matavfall för alla hushåll från och med årsskiftet 2020/2021.

Kontakt

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång