Finspångs kommun

Språk/Language

Frågor och svar om hem­tjänst

På den här sidan får du svar på frågor som rör insatser inom hemtjänsten.

För dig som har hemtjänst

Kontakta den hemtjänstenhet som du är ansluten till.

Kontakta biståndsbedömaren, det är den personen som fattar beslut om de olika insatserna och utreder ditt behov.

Förändras ditt behov av hemtjänst behöver du ta kontakt med din biståndsbedömare.

Kontakta din biståndsbedömare.

Kontakta din biståndsbedömare för att ansöka om hemtjänst i en annan kommun. Din biståndsbedömare kommer att besluta om ditt hjälpbehov och kontakta kommunen du ska vistas i för att informera om detta. Tänk på att du måste själv ta med dina hjälpmedel.

Om ditt behov av stöd ökar under vistelsen i den andra kommunen, måste du ansöka på nytt. Ansök i god tid för bästa möjliga planering av hemtjänstinsatserna.

Kontakta din hemkommun för att ansöka om hemtjänst i annan kommun. Din hemkommun utreder ditt behov av hjälp och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till. Därefter tar din hemkommun kontakt med Finspångs kommun för att överlämna information om beslut och insatser.

Du får hjälp av den hemtjänst som har ansvaret för det område i Finspångs kommun där du ska vistas. Biståndsbedömaren i din hemkommun kontaktar aktuell hemtjänst och rapporterar över. Därefter kan du och hemtjänsten upprätta en kontakt.

Du måste själv ta med dig dina hjälpmedel. För bästa möjliga planering av hemtjänstinsatsen bör du kontakta din hemkommun i god tid. Kontakta även den rehab-enhet som förskrivit dina hjälpmedel i din hemkommun.

För dig som är anhörig

För dig som vårdar en anhörig i hemmet finns möjlighet till kostnadsfri avlösning ett visst antal timmar i månaden. Personal från hemtjänsten kommer då hem och tar hand om den som du i vanliga fall vårdar, så att du kan få egen tid. Ansök hos biståndsbedömaren.

Den person du vårdar kan också få korttidsboende regelbundet, så kallat växelvård. Växelvårdsplatser finns på Berggården och Hällestadgården.

Ja, det behöver du göra. Kontakta biståndsbedömaren.

Du kan lämna synpunkter och klagomål på flera sätt. Prata med kommunens personal eller chef i den berörda verksamheten genom att antingen ringa, skicka e-postmeddelande eller använda kommunens e-tjänst, som du hittar via länken nedan.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång