Finspångs kommun

Språk/Language

Synpunkter och klagomål på äldreomsorgen

Det är viktigt att du berättar vad du tycker, då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter och klagomål på olika sätt. Du kan prata med kommunens personal eller chef i den verksamhet du vill lämna synpunkter, men det går lika bra att ringa, skicka e-post eller använda kommunens e-tjänst via länken nedan. Det viktiga är att vi får ta del av din upplevesle av våra verksamheter då det är en del i vårt kvalitetsarbete. 

  • Om du inte själv vill eller kan skriva ner dina synpunkter så kan du be någon närstående eller kommunens personal om hjälp.

Alla synpunkter och klagomål diarieförs. Du får vara anonym. Vi gör en utredning ändå, men kan inte kontakta dig för att berätta hur det blev. Om du lämnar namn och adress eller e-postadress skickar vi inom några dagar en bekräftelse på att vi tagit emot dina synpunkter. I bekräftelsen får du veta vem som tar hand om ditt ärende. Inom 14 dagar kontaktar handläggaren dig.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Josefin Linde Axelsson
Verksamhetschef hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-857 72
josefin.linde-axelsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Pernilla Johansson
Verksamhetschef särskilt boende
Sektor vård och omsorg

0122-850 44
pernilla.johansson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång