Finspångs kommun

Språk/Language

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland som innebär en resa från en kommun till en annan. Riksfärdtjänsten vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa till normala kostnader med allmänna kommunikationer.

Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning. När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som ersätts.

De flesta klarar att åka tåg om de har en ledsagare med sig. De flesta tåg har inga trappsteg eller så finns det rullstolslift och rullstolsplats. Det gör att även du som är rörelsehindrad eller rullstolsburen kan klara tågresor. Du åker färdtjänstfordon till och från tåget. Ditt behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan, inte till vistelsen vid resmålet. Om du får riksfärdtjänst måste du själv ordna en ledsagare som kan följa med dig. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig med det som personalen på tåget inte kan hjälpa till med. Ledsagarens tågbiljett ersätts. Ledsagaren måste stiga på och av på samma plats som du.

Kommunen betalar resan för ledsagare och om hen bara ska vara behjälplig under resan och inte stanna kvar på resmålet, ersätts ledsagaren med resa till eller från resmålet med billigaste färdsätt.

För att få riksfärdtjänstresa med färdtjänstfordon hela resvägen krävs att du inte alls kan åka tåg trots hjälp av en ledsagare.

Om du klarar att åka tåg eller långfärdsbuss själv kan du inte få riksfärdtjänst. Om du har svårt att ta dig till och från tåget kan du beställa stationsledsagning.

Du kan inte få riksfärdtjänst för:

  • Arbetsresor
  • Utbildning
  • Sjukresor
  • Om du ansöker om riksfärdtjänst utreds i första hand om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare.

Ansök om riksfärdtjänst

Du som söker riksfärdtjänst måste vara folkbokförd i Finspångs kommun. Du ska ansöka om riksfärdtjänst inför varje enskild resa. Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

  • Skicka in ansökan senast 3 veckor innan du önskar resa.
  • Skicka in ansökan senast 15 november för julresor.
  • Om du ansöker för sent är det inte säkert att ansökan hinner utredas och boka tåg- eller bussbiljetter.

Du kan välja att göra din ansökan digitalt, eller att skicka in din ansökan till kommunen.

En utredning görs

När utredningen görs kan du kontaktas via telefon eller vid ett personligt möte. Till utredningen behövs information om varför du inte kan resa till normala kostnader med allmänna kommunikationer. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är större än för kommunal färdtjänst.

Läkarintyg

Du kan styrka din funktionsnedsättning med ett läkarintyg som bifogas ansökan. Ett läkarintyg kan också begäras in i efterhand vid behov. Läkarintyget ska inte vara äldre än tre månader.

Du får alltid ett skriftligt beslut

Om du beviljas riksfärdtjänst får du också information om din resa.

Om du inte får riksfärdtjänst får du veta varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Avgifter och regler

Avgifter

Avgiften för riksfärdtjänst, den så kallade egenavgiften, är cirka 12 kronor per mil oavsett färdsätt.

Du kan själv räkna ut ungefär vad din resa kommer att kosta på Riksfärdtjänstens webbplats.

Om resa med riksfärdtjänst inte avbokas blir resenären ersättningsskyldig.

Medresenär

Du kan i mån av plats i fordonet ta med dig en medresenär. Medresenären ska då hämtas och lämnas på samma adress som du. Din medresenär ska betala samma avgift som du om hela resan sker med särskilt anpassat fordon. Vid resa med tåg, flyg eller båt betalar han eller hon sin egen biljett. Medresenären har inget ansvar för att hjälpa resenären under resan.

Bagage och gånghjälpmedel

Du får resa med normalt bagage vilket innebär två väskor eller motsvarande. Du få ta med det gånghjälpmedel som du behöver för att kunna genomföra resan. Kom ihåg att uppge vilket gånghjälpmedel du måste ha med dig under resan. Under resa med anpassat fordon måste du flytta dig till de ordinarie sittplatserna som finns.

Om du har ledsagare eller medresenär ska han eller hon själv kunna ta hand om sitt bagage.

Hjälpmedel

Du har rätt att ta med de hjälpmedel du behöver för att kunna genomföra resan.

Enligt rådande rättspraxis (Kammarrätten i Stockholm i mål nr 3295-14 och mål nr 5052-17) ska ditt behov av hjälpmedel vara knutet till själva resan för att tillstånd till riksfärdtjänst ska beviljas. Att ha behov av hjälpmedel på resmålet är inte skäl för att beviljas riksfärdtjänst.

Du får själv anordna transport av extra hjälpmedel. Barn under 18 år är undantagna och får därmed ta med sig extra hjälpmedel.

Ledarhund eller servicehund

Du får ta med ledarhund eller servicehund under resan. Särskilda regler gäller för buss, tåg, flyg och båt.

Mindre sällskapsdjur

Din möjlighet att ta med sällskapsdjur kan begränsas av de regler som gäller för tåg, buss, flyg eller båt. Ta reda på i god tid vad som gäller. Mindre djur ska placeras i väska eller bur och placeras i fordonets bagageutrymme.

Stationsledsagning

SJ har en gratis tjänst som heter stationsledsagning. Behöver du hjälp till och från tåget, kan du få gratis ledsagning. Med denna hjälp kanske du klarar din resa utan riksfärdtjänst? Du måste beställa ledsagning hos det tågbolag du reser med, senast 24 timmar innan du åker.

Läs mer på SJ:s webbplats och stationsledsagning.se

Kontakt

Petra Björk
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid: måndag-tisdag kl. 8-9 och torsdag-fredag kl. 8-9. Övrig tid kan ett meddelande lämnas på telefonsvararen.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång