Finspångs kommun

Språk/Language

Helene From, chef samhällsbyggnad

Helené From

Helene From berättar om hur en vanlig arbetsdag kan se ut som chef för sektor samhällsbyggnad. Hon gläds åt att hennes uppdrag faktiskt gör skillnad för alla som bor, vistas och verkar i Finspångs kommun.

Varför valde du att arbeta som sektorchef?

Att ha en möjlighet att jobba med helheten - bra strategier, genomförande, service, arbetsmiljö och en god ekonomi i balans tillsammans med mina medarbetare och andra kompetenta chefskollegor stimulerar mig. Att de olika uppdragen kommer från engagerade uppdragsgivare, kommunens politiker, och spänner över många frågor som faktiskt gör skillnad för alla i Finspång gör att det är ett oerhört spännande och roligt uppdrag.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Spännvidden av alla frågor och kontakten med alla människor - och så gillar jag att se resultat.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En vanlig dag kan innehålla avstämningar med politiken om vilken inriktning en fråga ska ha (till exempel var gång- och cykelvägar ska prioriteras), samordningsmöte med chef och andra chefskollegor om hur uppdraget påverkar andra verksamheter och vilken samordning som krävs (till exempel ombyggnation i en skola eller i en gruppbostad). Det kan också handla om möten för att stämma av hur det har gått att genomföra saker som beslutats (har vi levererat det som beslutats, i tid och inom budget). Vi genomför också uppföljningar för hur det går med rekryteringar, rehabiliteringar, tjänsteskrivelser till politiken och avstämningar med protokoll.

Under dagen har kanske ett par frågor från företagare eller medborgare dykt upp mellan mötena - ofta om hur det går med någon detaljplan, bygglov, trafiklösning eller om jag har riktigt tur - hur det går till att etablera sig i Finspång. Det som kommer sist på listan (kanske för att det inte är fullt lika roligt) är lite administration som till exempel fakturor, godkännande av ledigheter och olika former av mindre avrapporteringar.

Vad krävs för att jobba som sektorchef?

Respekt för att kommunen är en demokrati med folkvalda representanter - det vill säga att det är politiken som leder och styr verksamheten och att det är vårt uppdrag att bistå dem med goda underlag, bra genomförande och kunskap. Kunskap om kommunens olika verksamheter och hur de samverkar och påverkar varandra, Uthållighet att hålla många frågor så att de blir genomförda. Koll på att ekonomin går ihop. Intresse och engagemang för att ge service till alla som bor och verkar i kommunen och sist men inte minst är det bra om man gillar att samverka med många olika människor i många former - till exempel möten.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Spännande, utmanande, roligt, komplext och trevligt.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Att de frågor och uppdrag som vi arbetar med på dagarna faktiskt gör skillnad för alla som bor, vistas och verkar här i Finspång.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång