Finspångs kommun

Språk/Language

Ledningsstab

Ledningsstaben samordnar stöd och service till såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen. Även kulturverksamheterna, exempelvis biblioteket och kulturhuset, finns inom ledningsstaben som även har utvecklingsuppdrag.

Kommundirektören ansvarar för näringslivsfrågor samt att samordna stöd, utveckling och service mellan avdelningarna som tillhör staben.

Läs mer om ledningsstabens avdelningar

Avdelningen för kultur samordnar kulturfrågor i kommunen.

Ekonomi- och styrningsavdelningen ansvarar för kommunen budget- och redovisningsarbete. Bland uppgifterna ingår:

 • finaniseringsfrågor, likviditetsplanering, bokföring, upprättande av verksamhetsplan, årsredovisning, koncernbokslut
 • ekonomistyrning, förvaltning och utveckling av ekonomisystemet och kringliggande rutiner
 • inköpsfrågor, upphandlingsfrågor och kravverksamhet

HR-avdelningen arbetar med stöd, råd och service till chefer, medarbetare och förtroendevalda.

Målet är att Finspångs kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats, där medarbetarna ska känna sig motiverade och ha rätt kompetens.

Prioriterade områden är:

 • långsiktig personalförsörjning - både vad det gäller antal och kompetens
 • öka hälsan - särskilt kvinnors heltidstjänster till alla som önskar
 • Bemanningscentralen

IT-avdelningen har som mål att erbjuda moderna IT-lösningar med hög tillgänglighet och bra kvalitet, som i sin tur ska ge god service och information till både kommunens medborgare och medarbetare.

Roberth Dahl
Enhetschef
IT-avdelningen

0122-855 06
roberth.dahl@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

I avdelningen ingår kommunens centrala sekretariat och utredningsenhet.
Här ingår ansvar för:

 • ärendeberedning till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
 • kommunaljuridik
 • registratorsfunktion
 • arkivfunktion och centralarkiv

Avdelningen för samordnar och utreder även utveckling, kultur och tillväxtuppdrag inom kommunen. Här ingår ansvar för:

 • Översiktlig planering
 • Centrumutveckling
 • Folkhälsa och hållbarhet
 • Infrastruktur
 • Turism
 • Landsbygdsfrågor
 • Fritid

I Finspång finns ett huvudbibliotek och två mindre bibliotek. Läs mer om biblioteket via länken nedan.

Kristina Sjöberg
Gruppchef biblioteket
Ledningsstaben

0122-859 54
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kommunikationsavdelningen ansvarar för:

 • Kommunikationsfrågor och digitalisering
 • Telefonväxel
 • Reception
 • Konsumentvägledning
 • Förvaltningsområde för finska

Kommunikationsavdelningen
Ledningsstaben

0122-850 00
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kontakt

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anette Asklöf
Biträdande kommundirektör
Ledningsstaben

0122-850 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Christin Ahl Vallgren
Ekonomichef
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-854 23
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helén Wallman
HR-chef
HR-avdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hans Boskär
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 91
hans.boskar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Samson
Kommunikations, digitaliserings- och bibliotekschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG