Finspångs kommun

Språk/Language

Bonustrappan - för sommar­vikarier

Här finns information om bonustrappan för dig som är intresserad av att sommarjobba inom vård och omsorg och social omsorg i Finspångs kommun.

Två medarbetare i hemtjänsten på väg ut till kund med elcykel.

Vad är bonustrappan?

Finspångs kommun erbjuder en lönebonus för vikarier inom vård och omsorg under sommaren 2023, både för dig som vill jobba i centrala Finspång och i ytterområdena. Syftet med bonusen är att få en mer stabil bemanning under sommaren. För att kunna ta del av den extra ersättningen behöver du uppfylla några bedömningskriterier.

Så funkar det

Du behöver kunna följa ett fast schema under sex till nio veckor, under perioden 1 juni - 31 augusti. Sär­skild ledighet eller längre sjukfrånvaro kan inne­bära avdrag och påverka din extra ersättning.

De chefer som är i tjänst gör en gemensam be­dömning i slutet av sommaren, utifrån framtagna kriterier. Den extra ersättningen är uppbyggd i en bonustrappa, en för arbete i centrala Finspång och en för arbete i ytterområden. Ersättningen betalas ut under september.

Om du tackar ja till ett semestervikariat inom social omsorg eller vård- och omsorgs verksamheter belägna i Finspångs centralort får du ta del av en extra ersättning enligt nedan:

  • 7 000 kr för tio veckor.
  • 6 000 kr för nio veckor.
  • 5 000 kr för åtta veckor.
  • 2 000 kr för sju veckor.
  • 1 000 kr för sex veckor.

Om du tackar ja till ett semestervikariat inom social omsorg eller vård-och omsorgs verksamheter belägna i Finspångs ytterområden får du ta del av en extra ersättning enligt nedan:

  • 10 000 kr för tio veckor.
  • 9 000 kr för nio veckor.
  • 8 000 kr för åtta veckor.
  • 4 000 kr för sju veckor.
  • 2 500 kr för sex veckor.

Om du är intresserad

Är du intresserad av att arbeta som semestervikarie inom vård och omsorg? Då är du välkommen att ansöka via utanonsserade tjänster på vår sida "Lediga jobb". Vi tar emot ansökningar så länge ansökningstiderna är öppna.