Finspångs kommun

Språk/Language

Rubrik 1


 • Störningar kan förekomma i tjänsten för felanmälan 21 februari
  Onsdag 21 februari kl. 17-22 kan du uppleva driftstörningar i webbsidorna och appen för felanmälan, samt att e-post samt SMS kopplat till tjänsten för felanmälan kan fördröjas.Driftstörningarna beror på ett planerat underhåll av ärendehanteringssystemet som vi använder för felanmälan i Finspångs kommun. Vi ber om ursäkt om det ställer till problem när du gör en felanmälan.
  Läs mer

 • Ändring av detaljplan för Rejmyre 1:233 m fl har vunnit laga kraft
  Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över planbestämmelserna för gällande detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:233 m fl.
  Läs mer

 • Välkommen på Expresshandläggning!
  Expresshandläggningen kommer till Ljusfallshammar och Rejmyre. Då har du möjlighet att få energirådgivning samt din ansökan eller anmälan om uterum, eldstad eller bergvärme handlagd direkt på plats!
  Läs mer

 • Tillfällig avstängning i Bruksparken
  Under onsdag och torsdag (31 januari och 1 februari) stängs delar av parkeringsplatsen och lekplatsen i Bruksparken av. Anledningen är arbete med en av parkens stora almar.Tack för din hänsyn
  Läs mer

 • Serviceavgift för parkering tas bort
  Serviceavgiften kopplat till parkeringsavgiften i Finspångs tätort tas bort från och med 16 januari. Åtgärden är ett resultat av dialog och samverkan mellan Finspångs kommun och parkeringsbolaget Apcoa.
  Läs mer

 • Biljettautomat installerad på Grosvad
  Nu är biljettautomaten för parkering installerad på GrosvadsparkeringenAvgiftszoner i tätorten FinspångFinspångs tätort är indelat i tre parkeringszoner. Kontrollera alltid på infartsskyltar där ser du vilka tider för avgifter som gäller på respektive parkeringsplats.
  • Gul zon - Kommunens parkeringsgarage
  • Blå zon - Inre centrumkärna
  • Grön zon - Yttre centrumkärna

  Läs mer

 • Dags för byte av elmätare i Finspångs kommun
  Vattenfall Eldistribution kommer att byta ut elmätare hos privatpersoner och företag i Finspångs kommun under perioden januari till juni 2024.
  Läs mer

 • Undvik tomgångskörning
  Det finns andra sätt att få bort isen på vindrutan än att låta bilen gå på tomgång.
  Läs mer

 • Bekämpa halkan - hämta sand och grus
  I takt med att det blir kallare ute fryser även vägunderlaget och risk för halka är hög. Du kan minimera halkrisken genom att använda grus eller sand.
  Läs mer

 • Aktuell information om Afrikansk svinpest
  Läs mer

Relaterad information

Här kan du lägga länkar, information om öppettider eller annan relaterad information. Behöver du inte använda blocket går du till Innehållslistan till vänster och tar bort det andra sidoblocket. Behöver du ett tredje, kopierar du och klistrar in.

Kontakt