Finspångs kommun

Språk/Language

Rubrik 1


 • Ansökningstiden till Camp Grosvad förlängd till och med söndag
  Camp Grosvad är en del av Finspångs kommuns sommarlovs­program och innebär en till två veckor fyllda med lek, aktiviteter och utflykter! Det är helt gratis att delta men vårdnadshavare måste ansöka om en plats för barnet. Nu har vi förlängt ansökningstiden till och med söndag 2 juni, kl. 23.
  Läs mer

 • Röjning vid Fjärrvärmeverket vecka 22
  Längs två vägar söder om Fjärrvärmeverket på leverstorpsvägen kommer ett röjningsarbete att påbörjas under vecka 22. Var god och var uppmärksam i arbetsområdet och håll avstånd.
  Läs mer

 • Detaljplan för Bränntorp 3:1 m fl har vunnit laga kraft
  Detaljplanen för Bränntorp 3:1 m fl vann laga kraft 7 maj 2024.
  Läs mer

 • Ska du elda i trädgården - det här gäller
  För att öka graden av kompostering och återvinning av trädgårdsavfall har nya regler för eldning av trädgårdsavfall införts i hela landet. De nya bestämmelserna är en del av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att trädgårdsavfall i första hand ska lämnas till återvinningscentralen Sjömansäng.
  Läs mer

 • Livsmedelskontroll och efterhandsdebitering
  Från och med den 1 januari 2024 har ett nytt system införts för debitering av livsmedelskontroller i Sverige för restauranger, caféer och andra livsmedelsföretag. Nu betalar du efter att kontroll utförts istället för årligen.
  Läs mer

 • Detaljplan för bostäder vid Lillsjövägen har vunnit laga kraft
  Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Lillsjövägen, del av Viggestorp 5:1
  Läs mer

 • Ändring av detaljplan för Rejmyre 1:233 m fl har vunnit laga kraft
  Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över planbestämmelserna för gällande detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:233 m fl.
  Läs mer

 • Serviceavgift för parkering tas bort
  Serviceavgiften kopplat till parkeringsavgiften i Finspångs tätort tas bort från och med 16 januari. Åtgärden är ett resultat av dialog och samverkan mellan Finspångs kommun och parkeringsbolaget Apcoa.
  Läs mer

 • Biljettautomat installerad på Grosvad
  Nu är biljettautomaten för parkering installerad på GrosvadsparkeringenAvgiftszoner i tätorten FinspångFinspångs tätort är indelat i tre parkeringszoner. Kontrollera alltid på infartsskyltar där ser du vilka tider för avgifter som gäller på respektive parkeringsplats.
  • Gul zon - Kommunens parkeringsgarage
  • Blå zon - Inre centrumkärna
  • Grön zon - Yttre centrumkärna

  Läs mer

 • Avgiftsparkeringar i tätorten
  I mars 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny parkeringstaxa som ett led i kommunens parkeringsstrategi. De nya avgifterna börjar gälla i samband med att nya skyltar sätts upp.
  Läs mer

Relaterad information

Här kan du lägga länkar, information om öppettider eller annan relaterad information. Behöver du inte använda blocket går du till Innehållslistan till vänster och tar bort det andra sidoblocket. Behöver du ett tredje, kopierar du och klistrar in.

Kontakt