Finspångs kommun

Språk/Language

Dricksvattnet i Brenäs förskola och skola kan vara otjänligt

Preliminära provresultat visar att vattnet i Brenäs förskola och skola kan vara otjänligt. I väntan på definitiva provresultat uppmanas att inte dricka vattnet i förskolan och skolan.

I avvaktan på definitiva provresultat och eventuella åtgärder förser Finspångs Tekniska och Finspångs kommuns fastighetsavdelning förskolan och skolan med vattenleveranser.

Kontakt

Fastighetsavdelningen

0122-851 11
fastighetsavdelningen.distributionsgrupp@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång