Finspångs kommun

Språk/Language

Eric Hammarström, bibliotekarie

Eric Hammarström

Bibliotekarien Eric Hammarström berättar att det dagliga mötet med nya människor och chansen att hjälpa en annan människa till en fantastisk läsupplevelse är det bästa med hans jobb. 

Varför valde du att arbeta som bibliotekarie?

Att jag utbildade mig till bibliotekarie berodde på att jag redan hade läst olika fristående universitetskurser i olika kulturvetenskapliga ämnen under sammanlagt tre och ett halvt år. Jag läste kurserna av intresse helt enkelt utan att det var ett sammanhållet program som skulle leda till ett specifikt yrke. Däremellan arbetade jag som telefonist. Så småningom uppkom tanken att jag kanske borde kunna knyta ihop säcken och få konkret användning för det jag läst. Varken min fru eller jag är några storstadsmänniskor så de stora metropolerna lockade inte så mycket, men bibliotek finns ju över hela landet, även på mindre orter. Som bibliotekarie borde jag alltså kunna få användning för mina kunskaper. Alltså sökte jag till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och kom in.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Det bästa med mitt jobb tycker jag är de dagliga mötena med bibliotekets användare. Att hjälpa till att hitta det personen vill ha eller inte ens visste att hen ville ha. När man sen får höra att det var en fantastisk läsupplevelse så värmer det i hjärtat. I ett modernt bibliotek är det inte endast den tryckta boken det handlar om utan även elektroniska resurser och informationssökning i allmänhet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Arbetsuppgifterna är synnerligen varierande. En typisk arbetsdag kan börja med att jag går igenom min e-post. Har det kommit några nya fjärrlånebeställningar eller inköpsförslag? Någon kanske ringer och vill ha nya talböcker eller hembesök. Jag är ansvarig för fjärrlånen här i Finspång liksom för Boken kommer-verksamheten där vi gör hembesök hos personer som på grund av olika funktionshinder inte själva kan ta sig till biblioteket. Jag laddar ner och bränner talböcker till CD-skivor till personer som har svårt att läsa tryckta böcker. Det brukar bli två till tre timmar ute i informations- och lånedisken. En dag i veckan arbetar jag på filialbiblioteket i Rejmyre. Jag plockar ihop lådor med böcker och åker ut med dem till kommunens äldreboenden. I min tjänst ingår också att vara ansvarig för lokalhistoria och släktforskning. Det gäller att hålla sig ajour med aktuell bokutgivning för att kunna köpa in ny litteratur inom sina ämnesområden. Samtidigt måste man gallra böcker som inte varit utlånade på länge eller helt enkelt blivit inaktuella. Hyllutrymmet är helt enkelt begränsat.

Vad krävs för att jobba som bibliotekarie?

För att jobba som bibliotekarie krävs i allmänhet att man har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Det innebär en utbildning på kandidat/bachelor- eller magister/masternivå. Det vill säga förutom den minst tvååriga biblioteksutbildningen så ska man ha läst minst lika mycket andra ämnen på högskolenivå. Förutom de rena kunskaperna är det en fördel att vara en utåtriktad person som tycker om att dagligen möta nya människor. Att vara serviceinriktad och lyhörd.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Att arbeta i en kommunal verksamhet innebär att vara allmänhetens tjänare. Vi är skattefinansierade och då är det naturligtvis viktigt att ge medborgarna något för deras pengar. Biblioteket är en offentlig plats och vi lyder under offentlighetsprincipen.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Jag anser att vårt jobb är mycket viktigt. Biblioteken har en central roll när det gäller tillgängligheten till kunskap och läsupplevelser. I vår tid är förmågan att förstå och kritiskt kunna tolka skriven text grundläggande. Men att läsa ökar också i bästa fall vår empatiska förmåga som får oss att reflektera. Idag är biblioteken en av få återstående arenor där människor kan träffas utan att besöket kostar något.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång