Finspångs kommun

Språk/Language

Så söker du feriejobb

Du som går årskurs 1–2 på gymnasiet kan söka feriejobb hos Finspångs kommun via annonslänk. Där kan du läsa mer om feriejobben och de jobb du vill söka.

För att söka jobb behöver du:

 • Gå i årskurs 1–2 på gymnasiet.
 • Vara folkbokförd i Finspångs kommun.

När du ansöker om feriejobb

Du söker feriejobb via den jobbannons som ligger ute. Du kommer att få göra olika val utifrån intresseområde, geografiskt område och vilka perioder som passar dig. Ju fler val du gör desto större möjlighet har vi att kunna matcha dig med ett jobb du kommer att trivas med.

I din ansökan ska du ange dina personliga uppgifter och kontaktinformation. Det är även viktigt att du läser igenom din ansökan noggrant innan du skickar in den.

Viktigt att tänka på

Välj en e-post som du håller koll på och var noga med att skriva rätt e-postadress. Det är där du kommer att få all information om din ansökan.

Tänk på att du bara kan söka via annonsen och under ansökningsperiodens datum, 12 februari - 20 mars. Det är inte möjligt att söka via mejl eller efter att ansökan har stängt.

Om du är under 18 år behöver du en samtyckesblankett från din vårdnadshavare. Vi skickar ut en samtyckesblankett till dig, även kallad "underskrift av målsman". När du tagit emot blanketten måste du fylla i den. Kom ihåg att ta med blanketten till arbetsplatsen och lämna den till din handledare eller chef när du börjar jobba.

Söker du jobb med barn, till exempel ungdomsledare, måste du skicka in ett särskilt registerutdrag från polisen. Du kan även behöva söka utdrag från belastningsregistret inom andra verksamheter där du jobbar med människor. Kontakta ansvarig för feriejobb om du är osäker på om du behöver göra ett utdrag.

Kom ihåg att beställa utdrag från belastningsregistret i god tid. Utraget behöver lämnas in senast första arbetsdagen. Du kan beställa ett utdrag både digitalt och fysiskt via blankett.

Vanliga frågor

Arbetsområden som brukar erbjuda feriejobb är barnomsorg, social- och äldreomsorg, kontor och administration, kultur, skötsel, lokalvård och service.

I din ansökan prioriterar du period, geografiskt område och arbetsområde som du är intresserad av. Ju fler val du gör desto större möjlighet har du att matchas med ett arbete som passar dig.

Arbete med barn och unga

Arbetsuppgifterna kan vara att ordna eller hjälpa till med aktiviteter för barn och unga både inomhus och utomhus. Du får ta aktiv del i verksamheten genom att leka med och ta hand om barnen, ordna med mellanmål samt hjälpa till med enklare städuppgifter.

Ferieplatser för detta arbetsområde kan vara:

 • förskola.
 • fritids.
 • ungdomsledare på sport- och fritidscamp.

Om du erbjuds ett arbete med eller i närheten av barn behöver du beställa ett register­utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister som du uppvisar för din chef/handledare innan du börjar din första arbetsdag. Utdraget beställer du själv i god tid innan ditt arbete börjar.

Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning

Arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med eller planera och genomföra olika aktiviteter för de äldre/boende, det kan vara både inomhus- och utomhusaktiviteter. Du kan följa med på promenader, spela spel, ha högläsning, baka till fikastunder och hjälpa till med enklare städ­uppgifter.

En ferieanställd utför inga omvårdnadsuppgifter och är inte ute ensam med de äldre/boende.

Ferieplatser för detta arbetsområde kan vara:

 • äldreboende.
 • demensboende.
 • daglig verksamhet.
 • gruppboenden.
 • korttidsboenden.

Kontor och administration

Arbetsuppgifterna innebär oftast olika kontorsjobb med administrativa arbetsuppgifter. Det kan bland annat vara att hjälpa till med arkivering och sortering eller att arbeta i reception.

Ferieplatser för detta arbetsområde kan vara:

 • administrativa avdelningar.
 • reception.
 • IT.
 • kommunikationsuppdrag.
 • naturvårds- eller miljöuppdrag.

Kultur

Det finns olika kulturjobb i din kommun. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket kulturjobb du fått.

Ferieplatser för detta arbetsområde kan vara:

 • bibliotek.
 • andra varierande kulturarbeten.

Skötsel, lokalvård och service

Det finns olika servicejobb och lokalvård i din kommun. Arbets­uppgifterna kan innefatta sortering, olika städuppgifter och även byggjobb. De flesta uppgifterna sker inomhus men det kan vid vissa tillfällen också innebära arbete utomhus.

Ferieplatser för detta arbetsområde kan vara:

 • lokalvård.
 • vaktmästeri.

Om du erbjuds ett arbete med eller i närheten av barn behöver du beställa ett register­utdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings­register som du uppvisar för din chef/hand­ledare innan du påbörjar din första arbetsdag. Utdraget beställer du själv i god tid innan ditt arbete börjar.

Nej, du kan endast få jobb på en period i sommar.

I din ansökan kan du välja alla perioder du är intresserad av, det ökar dina chanser att bli matchad med ett jobb du vill ha.

Nej, det går inte att ansöka om feriejobb på annat sätt än genom webbannonsen.

Nästa steg

Kontakt

Caroline Lindqvist
HR-administratör
HR-avdelningen

0122-850 00
caroline.lindqvist2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång