Finspångs kommun

Språk/Language

Vår kultur i Finspångs kommun

Här beskriver vi Finspångs kommun som arbetsplats och sånt som styr oss i vårt arbete.

Vår vision

Vår vision för kommunen lyder "Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande".

Vi har också en vision om att vara 30 000 invånare år 2035.

Styrdokument

Här hittar du planer, policies, program, regler och riktlinjer som är styrande för kommunen. Det är bland annat de här dokumenten som ligger till grund för vad olika verksamheter inom kommunen ska göra och hur de ska göra det.

Ekonomi, budget och resultat

Vår historia

Finspång bär på en lång historia och en tradition som byggts på entreprenör­skapets glöd, på järn­malmens förädling, på vattnets kraft och på att ta tillvara och uppmuntra mång­­faldens kompetens. I vår egen ”Bergslag”, både i dess tätort och omland, lades redan i slutet på 1500-talet grunden till det vi stolt kallar ”den svenska industrins vagga”.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång